ΥΠΟΙΚ Βαυαρίας : Νέο χρήμα στην Ελλάδα μόνο με εγγυήσεις ρευστού, χρυσού ή ακινήτων

Την άποψη ότι μια τυχόν νέα οικονομική βοήθεια προς την Ελλάδα θα πρέπει να συνοδεύεται.