Τέλος εποχής για ΑΦΜ και ΑΜΚΑ – Έρχεται ο Προσωπικός Αριθμός

Ο Προσωπικός Αριθμός αποτελείται από εννέα αριθμητικά ψηφία, και χορηγείται άπαξ στο φυσικό πρόσωπο Σύμφωνα.