Ελλάδα – Ισραήλ: Oι εμπορικές σχέσεις που είχαν από την εποχή του χαλκού

Τα λιμάνια στο σημερινό Ισραήλ και τον Λίβανο πιθανόν να είχαν εκτοπίσει τη σπουδαία πόλη.