Ιογενείς ιώσεις: Ποιοι πρέπει να προσέχουν – Περιστατικά ανακοπών σε νέους

Οι ιογενείς ιώσεις που αυτή την περίοδο βρίσκονται σε έξαρση και θα συνεχίσουν να μας «ταλαιπωρούν» και.