Νερό: Σοβαρό θέμα υγείας σε πολλά μέρη της Ελλάδας από τα νιτρικά στην ύδρευση

Κρυφή απειλή για τη δημόσια υγεία αλλά και για το ελληνικό περιβάλλον αποτελούν τα μεγάλα.