Κ. Μίχαλος: Αναγκαία η δημιουργία ολοκληρωμένου ρυθμιστικού πλαισίου για το lobbying

Η Ελλάδα είναι από τις χώρες που δεν διαθέτουν ακόμη ρυθμιστικό πλαίσιο για την άσκηση.