ΟΤΕ υλοποίησε Data Center και υποδομή Cloud για το ΕΔΕΤ

Το νέο Data Center που υλοποίησε ο Όμιλος ΟΤΕ, για το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας &.