Εγκαταλείπουν το Airbnb οι ιδιοκτήτες διαμερισμάτων

Eπιταχύνεται τις τελευταίες ημέρες η αποχώρηση διαμερισμάτων από τις πλατφόρμες βραχυχρόνιων μισθώσεων, τα οποία οι.

Θεσσαλονίκη: Πώς “πεθαίνει” μέρα με τη μέρα το Airbnb

Το μέλλον της βραχυχρόνιας ενοικίασης διαγράφεται δυσοίωνο, παγκοσμίως ελέω κορωνοϊού με τους ιδιοκτήτες Αirbnb στη.

Νέοι αυστηροί κανόνες από την Airbnb: Τέλος τα πάρτι στα διαμερίσματά της

Η Airbnb θέτει νέους αυστηρούς κανόνες για τα ενοικιαζόμενα διαμερίσματά της λόγω κορωνοϊού, καθώς βάζει.

Airbnb: Στην τελική ευθεία για την είσοδό της στο χρηματιστήριο

Η Airbnb Inc. ανακοίνωσε ότι κατέθεσε τον φάκελο για την πολυαναμενόμενη εισαγωγή της στο χρηματιστήριο,.

WSJ: Την εισαγωγή της στο χρηματιστήριο δρομολογεί η Airbnb

Αρχική δημόσια πρόταση (IPO) για είσοδο στις χρηματιστηριακές αγορές των ΗΠΑ αναμένεται να υποβάλει η.

WSJ: Αρχική δημόσια πρόταση ετοιμάζει η Airbnb

Αρχική δημόσια πρόταση (IPO) στις χρηματιστηριακές αγορές των ΗΠΑ αναμένεται να υποβάλει η Airbnb, στην.

Τι ισχύει με το Airbnb και τα πρωτόκολλα διαμονής

Ο κορωνοϊός δεν έχει εξαφανιστεί. Οι διακοπές όμως δεν μπορούν να περιμένουν. Η πλειονότητα των πολιτών ανησυχεί.

Airbnb: Περισσότερες από ένα εκατομμύριο κρατήσεις καταγράφηκαν παγκοσμίως την 8η Ιουλίου

H εταιρία ενοικίασης Airbnb Inc ανακοίνωσε χθες ότι κατέγραψε περισσότερες από ένα εκατομμύριο κρατήσεις παγκοσμίως.

Airbnb: Tέλος στην ανεξέλεγκτη χρήση της ψηφιακής πλατφόρμας

Είναι γεγονός ότι  με την εφετειακή απόφαση 986/2020 του Εφετείου Θεσσαλονίκης, δίνεται ένα τέλος στις ανεξέλεγκτες.

Μπορεί να δούμε φέτος το Airbnb στο Χρηματιστήριο;

Ο CEO της εταιρείας έκανε μια πολύ φιλόδοξη δήλωση για την εισαγωγή της στη Wall.