Συρρίκνωση ζημιών κατέγραψε η Pasal Development το 2018

Συρρίκνωση ζημιών κατέγραψε η Pasal Development Α.Ε. το 2018 καθώς αύξηση κατέγραψαν τα ενοποιημένα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας το 2018 που διαμορφώθηκαν σε ζημιές ύψους 6,52 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 21,47 εκατ. ευρώ το 2017.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση αύξηση στα 3,29 εκατ. ευρώ σημείωσε η εταιρεία και στα λειτουργικά της έσοδα (ενοίκια και παροχή υπηρεσιών) για το 2018 συγκριτικά με τα 3,17 εκατ. το 2017.

Ακόμη, η αξία των ακινήτων του ομίλου διαμορφώθηκε την 31.12.2018 στα 77,5 εκατ. ευρώ έναντι των 82,2 εκατ. ευρώ την 31.12.2017.

Επιπλέον, ανοδικά κινήθηκε και ο καθαρός δανεισμός του ομίλου (δάνεια μείον ταμειακά διαθέσιμα) στο τέλος της περιόδου καθώς ανήλθε στα 133 εκατ. ευρώ έναντι των 130,2 εκατ. ευρώ την 31.12.2017.

Σημειώνεται, ότι στις 29.03.2018 η εταιρεία κατέθεσε στο Πρωτοδικείο Αθηνών, αίτηση επικύρωσης Συμφωνίας εξυγίανσης, με βάση το άρθρο 106 β του Ν. 3588 μαζί με τις πιστώτριες τράπεζες Alphabank και Εθνική Τράπεζα. Η συζήτηση διεξήχθη στο Πρωτοδικείο Αθηνών στις 23 Μαΐου 2018 και η απόφαση αναμένεται μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2019.

Η εταιρεία δεν έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο, σε ασφαλιστικούς οργανισμούς ή εργαζόμενους. Με την Συμφωνία η μητρική Εταιρεία μηδενίζει τον τραπεζικό της δανεισμό.

Η χρηματοοικονομική εξυγίανση που επιτυγχάνεται με την έγκριση του σχεδίου επιτρέπει την υγιή ανάπτυξη της PASAL χωρίς τις δεσμεύσεις που προέρχονται από επενδύσεις που πραγματοποιήθηκαν πριν την κρίση σε εντελώς διαφορετικές συνθήκες από τις σημερινές.

Η Διοίκηση της PASAL, με την οργάνωση και την εμπειρία της, θα προσπαθήσει να εκμεταλλευτεί τις δυνατότητες στον κλάδο του real estate, ενώ στοχεύει και στην συμμετοχή και ξένων επενδυτών.

Σχετικά Νέα