Στοπ στα αιολικά πάρκα της ΕΛΛΑΚΤΩΡ στα Άγραφα από το ΥΠΕΝ

Στην απόρριψη του αιτήματος τροποποίησης των περιβαλλοντικών όρων των δύο αιολικών πάρκων της ΕΛΛΑΚΤΩΡ στα Άγραφα προχώρησε η αρμόδια διεύθυνση περιβαλλοντικής αδειοδότησης του ΥΠΕΝ.

Πρόκειται για δύο πάρκα ισχύος 40MW και 46MW στους Δήμους Αγράφων, Καρδίτσας και Λίμνης Πλαστήρα των εταιρειών ῾ΠΟΥΝΕΝΤΗΣ ΑΕΕ῾και ἉΝΕΜΟΔΟΜΙΚΗ ΑΕΕ῾ θυγατρικών της ΕΛΛΑΚΤΩΡ.

Όπως σχετικά αναφέρει το ΥΠΕΝ: Αποφασίζουμε την Απόρριψη του αιτήματος Τροποποίησης των Περιβαλλοντικών Όρων της υπ’ αριθ. οικ. 198016/04-05-2012 (ΑΔΑ: Β49Λ0-Υ4Σ) Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου ”Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας στη θέση ‘ΓΡΑΜΜΕΝΗ – ΤΟΥΡΛΑ -ΚΑΡΝΟΠΙ’, συνολικής ισχύος 46 MW, και των συνοδών υποστηρικτικών έργων, της εταιρείας ΑΝΕΜΟΔΟΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.’’ το οποίο υπάγεται διοικητικά στις Περιφέρειες Στερεάς Ελλάδας και Θεσσαλίας, στους Καλλικρατικούς Δήμους Αγράφων, Λίμνης Πλαστήρα και Καρδίτσας, διότι α) οι αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις των προτεινόμενων τροποποιήσεων χαρακτηρίζονται ως εξαιρετικά σημαντικές, με αποτέλεσμα οι αρμόδιες αρχές να μην μπορούν να εκφέρουν, με βεβαιότητα, τεκμηριωμένη άποψη ότι το έργο δεν θα παραβλάψει την ακεραιότητα του τόπου, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 3 της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ και β) δεν εγκρίνεται εν προκειμένω η επέμβαση βάσει του έκτου κεφαλαίου του Ν. 998/79 στις εν λόγω δασικού και αναδασωτέου χαρακτήρα εκτάσεις για αντικειμενικούς λόγους προστασίας του δασικού περιβάλλοντος.

Η επιβαλλόμενη από τη νομοθεσία δημοσίευση της παρούσας Απόφασης πραγματοποιείται με την ανάρτησή της στον ειδικό δικτυακό τόπο, στη δικτυακή διεύθυνση www.aepo.ypeka.gr (σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 19α του Ν. 4014/2011, καθώς και στην 21398/2012 Κοινή Υπουργική Απόφαση).

Κατά της παρούσας χωρεί προσφυγή σύμφωνα με τις σχετικές ισχύουσες διατάξεις”

Ακολουθήστε το The Indicator στο Google news

Σχετικά Νέα