Στο ΕΣΥ εντάσσονται 50 κλίνες του ΝΙΜΙΤΣ για τρεις μήνες

Πενήντα κλίνες νοσηλείας και κλίνες αυξημένης φροντίδας και εντατικής θεραπείας του Νοσηλευτικού Ιδρύματος Μετοχικού Ταμείου Στρατού (Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.) παραχωρούνται στο ελληνικό δημόσιο για την κάλυψη αναγκών δημόσιας υγείας που συνδέονται με την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19, για το χρονικό διάστημα από 1ης Απριλίου έως 30 Ιουνίου.

Για το εν λόγω χρονικό διάστημα το Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μετοχικού Ταμείου Στρατού (Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.) εντάσσεται στο γενικό σύστημα εφημεριών του Ε.Σ.Υ. και το προσωπικό του αποζημιώνεται για τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα εφημεριών του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.), με επιβάρυνση του προϋπολογισμού του υπουργείου Υγείας.

Για την αποζημίωση του ιατρικού προσωπικού του Ν.Ι.Μ.Τ.Σ., λόγω συμμετοχής του στο πρόγραμμα εφημεριών του Ε.Σ.Υ., εφαρμόζονται αναλόγως οι κείμενες διατάξεις για την αποζημίωση των εφημεριών των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ., καθώς και οι διατάξεις της υπό στοιχεία Φ.900/9/568018/Σ.942/ 3.12.2021 (Β΄ 5821) κοινής απόφασης των υπουργών Οικονομικών, Εθνικής ‘Αμυνας και Υγείας.

Η απόφαση των υφυπουργών Εθνικης Οικονομίας & Οικονομικών, Εθνικής ‘Αμυνας και Υγείας αναρτήθηκε σήμερα στη Διαύγεια.

Ακολουθήστε το The Indicator στο Google news

Σχετικά Νέα