Στις 30 Σεπτεμβρίου λήγει η προθεσμία ένταξης στις 120 δόσεις

Προθεσμία μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου έχουν οι φορολογούμενοι, προκειμένου να ρυθμίσουν τις ληξιπρόθεσμες οφειλές τους έως τις 31 Δεκεμβρίου 2018 προς τη φορολογική διοίκηση. Σύμφωνα με τις κυβερνητικές ρυθμίσεις, όσοι υπαχθούν θα δουν τους λογαριασμούς τους να ξεμπλοκάρονται από την εφορία, ενώ το επιτόκιο θα είναι μειωμένο στο 3% από 5%.

Δυνατότητα υπαγωγής στις ρυθμίσεις των 120 δόσεων έχουν όσοι υποβάλλουν δήλωση φορολογίας εισοδήματος την τελευταία πενταετία, εκτός κι αν δεν ήταν υπόχρεος για κάποιο έτος, ενώ πλέον μπορεί αναδρομικά να εντάξει και τις οφειλές που τυχόν θα προκύψουν από αυτές τις δηλώσεις στη ρύθμιση των 120 δόσεων.

Το ελάχιστο ποσό κάθε μηνιαίας δόσης δεν μπορεί να είναι χαμηλότερο των 20 ευρώ, ενώ ο αριθμός των δόσεων δεν μπορεί να είναι μικρότερος των 18, εκτός κι αν ο περιορισμός των 20 ευρώ ανά δόση έχει ως συνέπεια να προκύπτει αριθμός δόσεων μικρότερος του αριθμού των προαναφερόμενων δόσεων. Η αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση γίνεται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα στο TAXISnet.

Για εισοδήματα άνω των 10.000 ευρώ προβλέπεται προοδευτικός συντελεστής προκειμένου να προσδιορίζεται η δυνατότητα αποπληρωμής των οφειλών για τον κάθε οφειλέτη και έτσι ο αριθμός των δόσεων που προκύπτουν συναρτάται με το χρέος του, ενώ μείωση των συντελεστών προβλέπεται και ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών. Έτσι, για τμήμα εισοδήματος έως 10.000 ευρώ δεν προβλέπεται συντελεστής. Αντίθετα:

Από 10.000,01 ευτρώ έως και 15.000 ευρώ ο συντελεστής είναι 4%

Από 15.000,01 ευρώ έως και 20.000 ευρώ ο συντελεστής είναι 6%

Από 20.000,01 ευρώ έως και 25.000 ευρώ ο συντελεστής είναι 8%

Από 25.000,01 ευρώ έως 30.000 ευρώ ο συντελεστής είναι 10%

Από 30.000,01 ευρώ έως 50.000 ευρώ ο συντελεστής είναι 12%

Από 50.000,01 ευρώ έως 75.000 ευρώ ο συντελεστής είναι 15%

Από 75.000,01 ευρώ έως 100.000 ευρώ ο συντελεστής είναι 20%

Από 100.000 ευρώ και πάνω ο συντελεστής είναι 25%.

Οι συντελεστές μειώνονται κατά μία μονάδα για οφειλέτη με ένα παιδί, κατά δύο μονάδες για δύο παιδιά και κατά τρεις μονάδες για τρία ή περισσότερα παιδιά.

Υπενθυμίζεται ότι η ρύθμιση χάνεται εφόσον δεν καταβληθούν η καθυστερήσουν δύο συνεχόμενες δόσεις, αλλά και εφόσον δεν καταβληθούν εντός διμήνου από την προθεσμία πληρωμής τους τυχόν οφειλές που θα προκύψουν μετά την υπαγωγή στη ρύθμιση των 120 δόσεων.

Σχετικά Νέα