Στις 24 Ιουλίου η Γενική Συνέλευση της Eurobank

Την Τετάρτη, 24 Ιουλίου, θα πραγματοποιηθεί η τακτική Γενική Συνέλευση της Eurobank Ergasias στο Ξενοδοχείο “Μεγάλη Βρεταννία”.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση της εταιρείας, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

1. Ετήσιες και Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις χρήσεως 2018. Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης για τη χρήση 2018 και απαλλαγή των Ελεγκτών για τη χρήση 2018.

3. Εκλογή Ελεγκτών για τη χρήση 2019.

4. Έγκριση της Πολιτικής Αποδοχών για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Γενικούς Διευθυντές.

5. Έγκριση των αμοιβών για τη χρήση 2018 και προκαταβολής αμοιβών για τη χρήση 2019 για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από τον νόμο απαρτία, η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της τράπεζας θα συνέλθει σε Επαναληπτική Συνεδρίαση στις 30 Ιουλίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ., στην Αθήνα, στο “Μέγαρο Ιδρύματος Μποδοσάκη” (αίθουσα “Ιωάννης Σ. Λάτσης”), Λεωφ. Αμαλίας αρ. 20, χωρίς δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης.

Σχετικά Νέα