ΣΕΒ: Με ποιους στόχους είναι αντιμέτωπη η κυβέρνηση στην τετραετία

«Τα πρώτα δείγματα γραφής την νέας κυβέρνησης είναι ιδιαίτερα θετικά όσον αφορά στην ετοιμότητα διακυβέρνησης, στο κυβερνητικό σχήμα που συνθέτει τολμηρά την πολιτική εμπειρία με την τεχνοκρατική γνώση, στη σαφήνεια των προγραμματικών δηλώσεων και στην εστίαση στο αποτέλεσμα. Αυτά, σε συνδυασμό με την ισχυρή μεταρρυθμιστική διάθεση, την ισόρροπη έμφαση στην οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική μέριμνα, καθώς και με την υιοθέτηση ορθού και συναινετικού λόγου, σηματοδοτούν μία σαφή κατεύθυνση προόδου. Η κατεύθυνση αυτή ελπίζουμε να οδηγήσει το σύνολο των πολιτικών δυνάμεων της χώρας στις ευρύτερες δυνατές συναινέσεις και συνεργασίες, για το καλό της οικονομίας, των εργαζομένων και της κοινωνίας», αναφέρει στο Δελτίο του ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ο ΣΕΒ.

Παράλληλα, ο Πρόεδρος του ΣΕΒ, κ. Θεόδωρος Φέσσας τονίζει ότι «Στην εθνική προσπάθεια της οικονομικής, κοινωνικής, αλλά και αξιακής ανασυγκρότησης της χώρας μας, ο επιχειρηματικός κόσμος θα συνδράμει καθοριστικά. Η συμμετοχή της ελληνικής επιχειρηματικότητας στην κάλυψη του μεγάλου επενδυτικού κενού της τελευταίας δεκαετίας προβλέπεται να είναι ιδιαίτερα σημαντική, λειτουργώντας καταλυτικά και στην προσέλκυση ξένων επενδυτών».

«Η νέα εποχή της επιχειρηματικότητας πρέπει», σύμφωνα με τον ΣΕΒ, «να χαρακτηρίζεται από αυξημένη υπευθυνότητα με απόλυτη προσήλωση στην κανονιστική συμμόρφωση, τη χρηστή διακυβέρνηση, την εξωστρέφεια, την καινοτομία, αλλά και τη δίκαιη κατανομή του παραγομένου αποτελέσματος μεταξύ των μετόχων, του κράτους, των εργαζομένων και της κοινωνίας. Η υγιής και υπεύθυνη επιχειρηματικότητα οφείλει να αποδείξει στην πράξη ότι αξίζει να αναγνωρίζεται ως ο βασικός αναπτυξιακός πυλώνας της χώρας, ώστε να επαναπροσδιορίσει τις σχέσεις της με την κοινωνία, την ελκυστικότητα της εικόνας της σε αυτήν, αφήνοντας πίσω στρεβλές ιδεολογικές αντιλήψεις, αλλά και κακές επιχειρηματικές πρακτικές».

Ο ΣΕΒ, ως θεσμικός εκπρόσωπος των πιο σημαντικών και οργανωμένων επιχειρήσεων της χώρας, «θα πρωτοστατήσει στην προσπάθεια αυτή τόσο με τα παραδείγματα των μελών του, όσο και με τις  δράσεις και τις προτάσεις του. Αποτελεί πρωτίστως υποχρέωση, αλλά και δικαίωμά του Συνδέσμου μας, μετά από δεκαετίες συνεπούς και συστηματικής τεχνοκρατικής προσπάθειας, να συμμετέχει ενεργά στο δημόσιο διάλογο για την διαμόρφωση των πολιτικών που σχετίζονται με την ανάπτυξη της πατρίδας μας.

Διαχρονικά οι προτάσεις του ΣΕΒ εμπλουτίζουν τις δημόσιες πολιτικές και συχνά υιοθετούνται από τη Δημόσια Διοίκηση. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι κατά τους τελευταίους 12 μήνες, σε σύνολο 280 νομοθετικών διατάξεων συναφούς περιεχομένου με θέματα που ασχολείται ο ΣΕΒ, το 60% ήταν, μερικώς ή ολικώς, σύμφωνες με τις θέσεις μας. Αυτό συνέβη για έναν και μόνο λόγο: Γιατί οι προτάσεις μας είναι αυστηρά τεχνοκρατικές, καλά επεξεργασμένες και δεν υπηρετούν καμία ιδεολογία ή ιδιοτέλεια. Αντίθετα, στοχεύουν μόνο στην οικονομική ανάπτυξη της Ελλάδας και στην ευρωστία των επιχειρήσεών της. Σταδιακά, άλλωστε, οι απόψεις μας γίνονται όλο και περισσότερο αποδεκτές από την ελληνική κοινωνία.

Η νέα κυβέρνηση, όπως και όλοι μας, θα κριθούμε εκ του αποτελέσματος. Αναμένουμε την αναλυτικότερη παρουσίαση του κυβερνητικού σχεδιασμού και του νομοθετικού έργου, προκειμένου να αποσαφηνισθούν περαιτέρω πολλά κρίσιμα θέματα, αλλά προπάντων αναμένουμε την αποτελεσματικότητα στην υλοποίηση.

Ευχόμαστε στην κυβέρνηση δύναμη και επιτυχία στο έργο της και τη διαβεβαιώνουμε ότι θα σταθούμε αρωγοί της, όπως κάναμε με όλες τις κυβερνήσεις μέχρι σήμερα. Δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε να αποτελούμε έναν από τους βασικούς πυλώνες προόδου, ανάπτυξης και εκσυγχρονισμού της χώρας στην προσπάθεια όλων μας για μια Ελλάδα ανταγωνιστική και πρωταγωνιστική», συμπληρώνεται στην ανακοίνωση.

Απαιτείται αποσαφήνιση του κυβερνητικού προγράμματος

Ο ΣΕΒ προσβλέπει σε περαιτέρω ποσοτικοποίηση και αποσαφήνιση του κυβερνητικού προγράμματος αναφέροντας ότι «Οι προγραμματικές δηλώσεις της νέας κυβέρνησης τις οποίες συγκεντρώσαμε, κωδικοποιήσαμε και παραθέτουμε στο παρόν δελτίο, παρουσιάζουν ένα μίγμα πολιτικής που προωθεί τη δημιουργία μιας σύγχρονης οικονομίας σε ένα ανταγωνιστικό και διεθνοποιημένο περιβάλλον. Το κυβερνητικό πρόγραμμα είναι ευπρόσδεκτο από την επιχειρηματική κοινότητα της χώρας. Η θέσπιση συγκεκριμένων ετήσιων ποσοτικών στόχων όσον αφορά στα επιδιωκόμενα αποτελέσματα, τα  χρονοδιαγράμματα υλοποίησης, οι απαραίτητες διευκρινίσεις και η μεγαλύτερη εξειδίκευση των μέτρων θα το ενισχύσουν και θα το καταστήσουν πλήρως λειτουργικό.

Ενδεικτικοί ετήσιοι στόχοι για την επόμενη τετραετία, οι οποίοι είναι χρήσιμο να εξειδικευθούν, ποσοτικοποιηθούν και ανακοινωθούν σύντομα, είναι οι ακόλουθοι:

 • η αύξηση του ΑΕΠ
 • η βελτίωση της ανταγωνιστικότητα της οικονομίας
 • η άρση των γραφειοκρατικών εμποδίων στην επιχειρηματική δραστηριότητα
 • η αύξηση των παραγωγικών, εγχώριων και ξένων, επενδύσεων στην Ελλάδα
 • η αύξηση των εξαγωγών
 • η διαχείριση των κόκκινων δανείων
 • η μείωση της παραοικονομίας, της φοροδιαφυγής και της εισφοροδιαφυγής και τα αναμενόμενα σχετικά οφέλη
 • η μείωση της ανεργίας, το πλήθος και η ποιότητα θέσεων εργασίας
 • η ποιότητα των υπηρεσιών προς τον πολίτη με έμφαση στην παιδεία και στην υγεία
 • η επίσπευση και η ποιοτική αναβάθμιση της δικαιοσύνης
 • η ψηφιοποίηση του κράτους
 • η ψηφιακή προετοιμασία των ελληνικών επιχειρήσεων
 • η μείωση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού.

Η ποσοτικοποίηση στόχων όπως οι παραπάνω, θα ενισχύσει την αξιοπιστία και την πειστικότητα του κυβερνητικού προγράμματος. Ταυτόχρονα, θα εισάγει στην πολιτική ζωή της χώρας – και στη συνείδηση των πολιτών – την έννοια της αξιολόγησης του κυβερνητικού έργου με βάση στόχους και πραγματικά αποτελέσματα και όχι πολιτικές υποσχέσεις, δηλαδή με βάση έργα και όχι λόγια.

Επιπροσθέτως, θεωρούμε ότι υπάρχει ακόμη ανάγκη στον δημόσιο διάλογο, να διερευνηθούν και να αποσαφηνισθούν σημαντικά ζητήματα, όπως:

 • Πώς ακριβώς θα υλοποιηθεί η ταυτόχρονη μείωση των φορολογικών ελαφρύνσεων και η επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων;
 • Υπάρχουν δυνατότητες μεγαλύτερης και ταχύτερης μείωσης του μη μισθολογικού κόστους, ώστε να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και το εισόδημα των ανθρώπων της μισθωτής εργασίας στον ιδιωτικό τομέα;
 • Πώς θα εγκαθιδρυθεί το συντομότερο δυνατόν κράτος δικαίου σε όλο το φάσμα της ζωής στη χώρα;
 • Πώς θα διασφαλισθεί η σταθερότητα του οικονομικού και κοινωνικού περιβάλλοντος και θα απαλειφθούν όλοι οι παράγοντες που τραυματίζουν την ελκυστικότητα της χώρας;
 • Ποιοι είναι οι σημαντικότεροι κίνδυνοι στην πορεία υλοποίησης του κυβερνητικού προγράμματος και ποιο είναι το σχέδιο για την αντιμετώπισή τους;

Ο  ΣΕΒ θα συνεχίσει να αξιολογεί το κυβερνητικό έργο, όπως έκανε με κάθε κυβέρνηση έως σήμερα, επισημαίνοντας και προτείνοντας όποιες αλλαγές ή παρεμβάσεις απαιτούνται», καταλήγει το Δελτίο.

Σχετικά Νέα