Πρώτη μεταξύ των «Big 4» σε έσοδα για το περασμένο οικονομικό έτος η Deloitte

Η Deloitte ανακοίνωσε συνολικά έσοδα ύψους 46,2 δισ. δολαρίων για το οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Μαΐου 2019, γεγονός που την ανέδειξε πρώτη μεταξύ των λεγόμενων «Big 4» σε επίπεδο εσόδων. Η κορυφαία συμβουλευτική εταιρεία κατέγραψε αύξηση 9,4% σε τοπική ισοτιμία και αύξηση κατά 3 δισ. δολάρια σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά.

Ο CEO της Deloitte Ελλάδος, Δημήτρης Κουτσόπουλος, σε συνέχεια της δημοσιοποίησης των αποτελεσμάτων, δήλωσε: «Σήμερα που τα δεδομένα αλλάζουν ραγδαία και ο ψηφιακός μετασχηματισμός είναι επείγουσα προτεραιότητα των επιχειρήσεων, στην Deloitte δημιουργούμε μια βιώσιμη επιχείρηση που αναλαμβάνει δράσεις προς όφελος των ανθρώπων της, των πελατών της και της κοινωνίας μας. Αυτός είναι ο σκοπός που έχουμε θέσει και η φετινή μας απόδοση επιβεβαιώνει ότι ο σκοπός αυτός αποδίδει σε όλα τα επίπεδα».

Με όχημα τη στρατηγική και με ένα επιχειρηματικό μοντέλο που εμπλέκει πολλαπλούς τομείς υπηρεσιών, η Deloitte συνεχίζει σταθερά την επιτυχημένη ανοδική πορεία της. Απόδειξη αποτελεί ότι κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου και οι πέντε τομείς παροχής υπηρεσιών της εταιρείας αναπτύχθηκαν αισθητά. O κλάδος των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών είχε τα μεγαλύτερα έσοδα φτάνοντας τα $12,4 δισ. Παράλληλα, τα έσοδα στην περιοχή της Ασίας και του Ειρηνικού βρέθηκαν στην κορυφή συγκριτικά ταχύτερα (11,6%), με την Αμερική να ακολουθεί με ποσοστό 10,4% και την Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική να κυμαίνονται στο 7,9%.

Ανάπτυξη ανά κατηγορία υπηρεσιών

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες: Η κατηγορία αυτή είχε την υψηλότερη ανάπτυξη παγκοσμίως με ποσοστό 15,2%. Στόχος της Deloitte είναι να οδηγήσει τους κορυφαίους οργανισμούς να μετεξελιχθούν και να κυριαρχήσουν στον επιχειρηματικό χάρτη όπως αυτός διαμορφώνεται.

Φορολογικές και Νομικές Υπηρεσίες: Ο τομέας αυτός παρουσίασε τη δεύτερη μεγαλύτερη αύξηση εσόδων παγκοσμίως στις επιχειρήσεις της Deloitte με ποσοστό 8,5%, λόγω της ζήτησης των πελατών για ολοκληρωμένες, ψηφιακά ενισχυμένες υπηρεσίες παγκοσμίως.

Ελεγκτικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Διασφάλισης: Τα έσοδα της κατηγορίας αυτής παρουσίασαν συνολική αύξηση ύψους 3%. Οι συνεχείς επενδύσεις στην ποιότητα του ελέγχου, στο μετασχηματισμό, στην καινοτομία και στην τεχνολογία αναδεικνύουν τη δέσμευση της Deloitte να αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη στις κεφαλαιαγορές και να εξυπηρετήσει το δημόσιο συμφέρον, με την ποιότητα του ελέγχου να αποτελεί την πρώτη της προτεραιότητα.

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Διαχείρισης Εταιρικού Κινδύνου: Η συγκεκριμένη κατηγορία γνώρισε αύξηση ύψους 8,4%, με διψήφια ανάπτυξη στο Cyber Risk και Financial Risk. Η Deloitte αναγνωρίζεται παγκοσμίως ως ηγέτης στον τομέα παροχής συμβουλών όσον αφορά τη στρατηγική στον κυβερνοχώρο καθώς και τις Υπηρεσίες Fusion Managed. Παράλληλα, η Gartner τοποθέτησε την Deloitte #1 στις Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ασφαλείας.

Χρηματοοικονομικές Συμβουλευτικές Υπηρεσίες: Με αύξηση κατά 8,1% παγκοσμίως, η εταιρεία προσφέρει κορυφαίες υπηρεσίες που δημιουργούν θετικό αντίκτυπο τόσο για τους πελάτες της όσο και για την κοινωνία μέσω των συγχωνεύσεων, εξαγορών, μεταβιβάσεων, forensic υπηρεσιών που προσφέρει. Οι τελευταίες συνετέλεσαν στην αποφυγή πολύπλοκων διαδικασιών, ερευνών και κρίσεων, ενώ παράλληλα βοήθησαν στη μείωση του οικονομικού εγκλήματος μέσω της τεχνολογικής καινοτομίας και των έξυπνων ψηφιακών λύσεων.

Σχετικά Νέα