Πόση θα είναι η 13η σύνταξη

Από μία ολόκληρη σύνταξη ως και το 30% αυτής θα είναι η 13η σύνταξη που αποφάσισε να δώσει η κυβέρνηση. Συγκεκριμένα, βάσει του σχεδιασμού για τους χαμηλοσυνταξιούχους θα δοθεί μια ολόκληρη σύνταξη ενώ το ποσό θα κλιμακώνεται ανάλογα το ύψος της σύνταξης για όσους λαμβάνουν από 501 ευρώ και πάνω. Βάσει του σχεδιασμού το ποσό θα δοθεί σε όλους, ήτοι σε 2,5 εκατ. συνταξιούχους, εντάσσεται στο σχέδιο επαναφοράς χορήγησης της 13ης σύνταξης και δεν αποτελεί επιδοματική πολιτική.

Αναλυτικότερα οι κλίμακες θα έχουν ως εξής :

Οι συνταξιούχοι με μικτή κύρια σύνταξη έως 500 ευρώ θα λάβουν το 100% της σύνταξής τους, δηλαδή θα λάβουν μια πλήρη κύρια σύνταξη.
Οι συνταξιούχοι με μικτή κύρια σύνταξη από 501 – 600 ευρώ θα λάβουν το 70% της σύνταξής τους.

Οι συνταξιούχοι με μικτή κύρια σύνταξη από 601 – 1.000 ευρώ θα λάβουν το 50% της σύνταξής τους.

Οι συνταξιούχοι με μικτή κύρια σύνταξη πάνω από 1.000 ευρώ θα λάβουν το 30% της σύνταξής τους.

Σχετικά Νέα