Ποιους προτείνει ο Κ. Τσιάρας για νέα ηγεσία στη Δικαιοσύνη

Τους δικαστές για τη θέση του προέδρου του Αρείου Πάγου και τους εισαγγελείς για τη θέση του εισαγγελέα του Ανωτάτου Δικαστηρίου, αυστηρά μεταξύ των αρχαιότερων στην επετηρίδα, θα προτείνει ο νέος υπουργός Δικαιοσύνης, Κώστας Τσιάρας, στη Βουλή, προκειμένου να κινηθεί η διαδικασία επιλογής νέας ηγεσίας της Δικαιοσύνης. Ο υπουργός εξουσιοδοτήθηκε από το υπουργικό συμβούλιο να καταρτίσει αυτόν τον κατάλογο αυστηρά από τους έξι αρχαιότερους -για κάθε θέση- σύμφωνα την επετηρίδα.

Κατά συνέπεια, ο υπουργός Δικαιοσύνης καλείται να επιλέξει από τους έξι δικαστές κατά αρχαιότητα κάθε κλάδου (αντιπροέδρους και αντεισαγγελείς του Αρείου Πάγου).

Πρόεδρος Αρείου Πάγου

Ειδικότερα, για τη θέση του προέδρου του Αρείου Πάγου  η επιλογή του υπουργού Δικαιοσύνης  θα είναι μεταξύ των εξής έξι αντιπροέδρων:

-Αγγελική Αλειφερoπoύλoυ, η οποία αποχωρεί από το δικαστικό σώμα σε δύο χρόνια.

-Γεώργιoς Λέκκας, ο οποίος αποχωρεί σε λιγότερο από ένα έτος (30 Ιουνίου 2019).

-Πηvελόπη Ζωvταvoύ, αποχωρεί σε λιγότερο από ένα έτος.                

-Ειρήvη Καλoύ, αποχωρεί σε δύο χρόνια (ήταν η επιλογή της προηγούμενης κυβέρνησης για τη θέση της Προέδρου του Αρείου Πάγου και είχε πλειοψηφήσει στη διάσκεψη των προέδρων)  και

-Δήμητρα Κoκoτίvη (ήταν η επιλογή της προηγούμενης κυβέρνησης για τη θέση της εισαγγελέως του Αρείου Πάγου), η οποία αποχωρεί σε δύο χρόνια.

Εισαγγελέας Αρείου Πάγου

Παράλληλα, για τη θέση του εισαγγελέως του Αρείου Πάγου η επιλογή του υπουργού Δικαιοσύνης  θα είναι μεταξύ των εξής αντεισαγγελέων: Δημητρίου Δασoύλα, Βασίλειου Πλιώτα, Χαράλαμπου Βουρλιώτη, Βασιλικής Θεoδώρoυ, Ευσταθίας Σπυρoπoύλoυ και Παvαγιώτη Καραγιάvvη.                   

Ο Δημήτριος Δασούλας αποχωρεί σε λιγότερο από ένα έτος (30 Ιουνίου 2019 και ασκεί καθήκοντα εισγαγελέα αυτήν τη στιγμή), από το εισαγγελικό σώμα, ο Βασίλειος Πλιώτας αποχωρεί σε τρία χρόνια, ενώ όλοι οι υπόλοιποι αποχωρούν σε δύο χρόνια).

Να σημειωθεί ότι μετά την κάλυψη των θέσεων του προέδρου και αντιπροέδρου του Αρείου Πάγου θα ανακύψουν νέα κενά στις θέσεις των αντιπροέδρων και αντεισαγγελέων, ανάλογα με τις επιλογές, δηλαδή  εάν η θέση του εισαγγελέα θα καλυφθεί από τον εισαγγελικό κλάδο ή τον κλάδο των αντιπροέδρων του Αρείου Πάγου. Πάντως, μέχρι τις έως τώρα ενδείξεις ο αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου θα προέρχεται από τον εισαγγελικό κλάδο.

Πηγή: capital.gr

Σχετικά Νέα