Πλαστικά Κρήτης: Αγορά ιδίων μετοχών για να διατεθούν σε στελέχη και εργαζομένους

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Πλαστικά Κρήτης αποφάσισε την αγορά ιδίων μετοχών προκειμένου να
διατεθούν στα στελέχη και τους εργαζόμενους της εταιρείας σύμφωνα με τα άρθρα 113 ή/και 114 του
Ν.4548/18 και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να υλοποιήσει την αγορά και διάθεσή τους.

Η διάρκεια της αγοράς ιδίων μετοχών ορίστηκε σε 2 έτη, ο αριθμός μετοχών σε έως 100.000 τεμάχια και
το εύρος τιμής από 5 έως 15 € ανά μετοχή.

Σχετικά Νέα