Παράταση προθεσμίας υποβολής υπεύθυνης δήλωσης εργοδοτών

Παρατείνεται μέχρι τις 10 Απριλίου η προθεσμία υποβολής της υπεύθυνης δήλωσης εργοδοτών, των οποίων η δραστηριότητα ανεστάλη με εντολή δημόσιας αρχής, στο πληροφοριακό σύστημα «Εργάνη».

Η προθεσμία θα έληγε κανονικά αύριο, Τρίτη, 31 Μαρτίου.

Οι επιχειρήσεις που έχουν κλείσει προσωρινά πρέπει να υποβάλουν την δική τους ψηφιακή υπεύθυνη δηλώνοντας:

α) την αναστολή της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας με εντολή δημόσιας αρχής,

β) τα στοιχεία του εκμισθωτή και του επαγγελματικού ακινήτου για να λάβουν την έκπτωση 40%

γ) τους εργαζόμενους, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τους τελούν σε αναστολή και

δ) τους τυχόν εργαζόμενους των οποίων η σύμβαση εργασίας τους έχει λυθεί από 1/3/2020 έως και 20/3/2020, είτε με απόλυση είτε με παραίτηση.

 

Σχετικά Νέα