ΟΠΑΠ: Ξεκινάει η διαπραγμάτευση του εταιρικού ομολόγου στο Χρηματιστήριο

Ξεκινάει την Πέμπτη η διαπραγμάτευση των 200.000 ομολογιών του ΟΠΑΠ στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος του Χρηματιστηρίου Αθηνών, μετά και από την επιτυχημένη ολοκλήρωση της δημόσιας προσφοράς του κοινού ομολογιακού δανείου.
Ειδικότερα, σε €200 εκατ. ανήλθαν τα έσοδα της Δημόσιας Προσφοράς των ομολογιών της ΟΠΑΠ Α.Ε., με τις δαπάνες έκδοσης να εκτιμώνται σε €3,35 εκατ. περίπου, τα οποία θα καλυφθούν από τα ίδια διαθέσιμα της εταιρείας.

Οι ομολογίες του ΟΠΑΠ προσέλκυσαν το επενδυτικό ενδιαφέρον σε τέτοιο βαθμό ώστε η συνολική ζήτηση να ανέλθει σε €612 εκατ. και η Δημόσια Προσφορά να καλυφθεί κατά 3,06 φορές.

Η τελική απόδοση των Ομολογιών ορίστηκε σε 2,10%, το επιτόκιο των Ομολογιών σε 2,10% και η τιμή διάθεσης των Ομολογιών σε €1.000 εκάστη, ήτοι 100% της ονομαστικής αξίας της.

Ο ΟΠΑΠ στόχευε στην άντληση κεφαλαίων 200 εκατ.ευρώ για την αποπληρωμή δανείου 150 εκατ.ευρώ έως το τέλος του έτους, ενώ τα υπόλοιπα 50 εκατ.ευρώ θα διατεθούν για την κάλυψη αναγκών σε κεφάλαιο κίνησης μέχρι το τέλος του 2022.

Παράλληλα, ο ΟΠΑΠ ενημερώνει ότι οι Ομολογίες είναι σε άυλη μορφή και θα πιστωθούν στη μερίδα επενδυτή και τον Λογαριασμό Αξιών που τηρεί ο κάθε δικαιούχος στο Σύστημα Άυλων Τίτλων, σύμφωνα με τα στοιχεία που δήλωσε κατά τη συμμετοχή του στη Δημόσια Προσφορά.

Ο κωδικός διαπραγμάτευσης της Ομολογίας είναι με ελληνική γραμματοσειρά “ΟΠΑΠΟ2” και με λατινική γραμματοσειρά “OPAPB2”.

Για τον όμιλο, η επιτυχής αυτή έκδοση αποτελεί έμπρακτη ψήφο εμπιστοσύνης της επενδυτικής κοινότητας στις προοπτικές, η οποία αντανακλά την ηγετική θέση μεταξύ των εγχώριων επιχειρηματικών ομίλων.

 

Ακολουθήστε το The Indicator στο Google news

Σχετικά Νέα