Ολοκληρώθηκε το μαθητικό συλλαλητήριο στο κέντρο της Αθήνας

ìáèçôéêü óõëëáëçôÞñéï óôá Ðñïðýëáéá ôçí ÄåõôÝñá 2 Íïåìâñßïõ 2015, ìå áéôÞìáôá ôç äéáóöÜëéóç ôçò ÷ñçìáôïäüôçóçò ôùí ó÷ïëåßùí êáé ôçí êÜëõøç ôùí êåíþí óå åêðáéäåõôéêïýò. (EUROKINISSI/ÓÙÔÇÑÇÓ ÄÇÌÇÔÑÏÐÏÕËÏÓ)

Ολοκλήρωσαν την πορεία προς το Σύνταγμα και τη Βουλή, οι μαθητές, που αντιδρούν στις αλλαγές που φέρνει το σχέδιο για το νέο σύστημα εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Οι διαδηλωτές τόνιζαν ότι το σχέδιο του υπουργείου και του κ. Γαβρόγλου κάνει το Λύκειο “ακόμα πιο σκληρό και ανταγωνιστικό”.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Σχετικά Νέα