Ολοκληρώθηκε η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της SingularLogic

Ολοκληρώθηκε στις 16/1/2020 η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής της MIG, SingularLogic, συνολικού ύψους περίπου 31,8 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η αύξηση πραγματοποιήθηκε με καταβολή μετρητών και κεφαλαιοποίηση χρέους, περιλαμβανομένων κοινών ομολογιακών δανείων έκδοσης της SingularLogic ονομαστικής αξίας 26 εκατ. ευρώ. Η αύξηση καλύφθηκε εξ ολοκλήρου από τη MIG, το συνολικό ποσοστό της οποίας στο μετοχικό κεφάλαιο της SingularLogic διαμορφώθηκε σε 99,61%.

Το μετοχικό κεφάλαιο της SingularLogic αυξήθηκε σε 32.682 χιλ. ευρώ, ενώ ο τραπεζικός δανεισμός της μειώθηκε από 54,8 εκατ. ευρώ σε 28,8 εκατ. ευρώ. Κατόπιν ολοκλήρωσης των ανωτέρω κινήσεων η χρηματοοικονομική και κεφαλαιακή θέση της SingularLogic ενισχύονται σημαντικά, ούτως ώστε η εταιρία να επικεντρωθεί απερίσπαστη στην υλοποίηση του επιχειρηματικού της σχεδίου.

Σχετικά Νέα