ΟΔΔΗΧ: Με δύο σενάρια στις αγορές ομολόγων

Σημαντική μείωση του στοκ εντόκων γραμματίων αλλά και περαιτέρω πρόωρες αποπληρωμές ακριβού χρέους στον σχεδιασμό. Ομόλογα 4 έως 8 δισ. δρομολογεί για το 2020 ο Οργανισμός. Στόχος να περιοριστεί το χρέος κατά 2,3 έως 3,3 δισ.

Με δύο σενάρια θα κινηθεί το 2020 ο ΟΔΔΗΧ σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση του Δημοσίου. Το ποιο θα επικρατήσει εξαρτάται από το ποσό που θα διατεθεί για πρόωρες αποπληρωμές υποχρεώσεων. Όπως σημειώνεται στην έκθεσή του, η στρατηγική εστιάζει στη διαρκή παρουσία στις αγορές σε συνδυασμό με τη μείωση του συνολικού χρέους αλλά και τη διατήρηση των υφιστάμενων διαθεσίμων.

Στο πλαίσιο αυτό:

* Το πρώτο σενάριο εστιάζει στη μείωση των εντόκων γραμματίων μέσω της έκδοσης επιπλέον ομολόγων, ενώ

* Στο δεύτερο σενάριο λαμβάνεται υπόψη η πιθανότητα πρόωρων αποπληρωμών χρέους που οφείλεται στον επίσημο και τον ιδιωτικό τομέα. Το συνολικό ποσό πρόωρων αποπληρωμών θα εξαρτηθεί από τις συνθήκες αγοράς.

Από τον παραπάνω πίνακα προκύπτει ότι οι εκδόσεις ομολόγων θα κινηθούν από 4 έως τα 8 δισ. ευρώ. Παράλληλα, αναμένεται ότι η χώρα θα εισπράξει 1,54 δισ. ευρώ από τα κέρδη που είχαν οι κεντρικές τράπεζες από τα ελληνικά ομόλογα, 2,63 δισ. ευρώ από ιδιωτικοποιήσεις, ενώ θα καταφέρει να αυξήσει τα διαθέσιμα κατά 0,52 εκατ. ευρώ ή 1,52 δισ. ευρώ (ανάλογα με το σενάριο) και να μειώσει το συνολικό χρέος κατά 2,3 δισ. ευρώ ή 3,3 δισ. ευρώ.

Όπως επισημαίνεται, ο ΟΔΔΗΧ έχει ως στόχο να βελτιώσει την καμπύλη επιτοκίων και την εμπορευσιμότητα, να διευρύνει την επενδυτική βάση και να διατηρήσει τον ρυθμό εκδόσεων. Παράλληλα, αποβλέπει στο να περιορίσει ακόμα περισσότερο τα spread με άλλες χώρες, αλλά και τα ρίσκα αναχρηματοδότησης, επιτοκίου και συναλλάγματος.

Σύμφωνα με την έκθεση, τα έντοκα γραμμάτια σήμερα ανέρχονται σε περίπου 12,6 δισ. ευρώ και στόχος είναι ο περιορισμός τους κατά 4,4 δισ. ευρώ μέσα στην επόμενη χρονιά, κάτι που θα μειώσει περαιτέρω τους βραχυπρόθεσμους χρηματοδοτικούς κινδύνους και θα προσφέρει επιπλέον χώρο για έκδοση ομολόγων.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο μεγάλο μαξιλάρι ρευστότητας, που στα τέλη Σεπτεμβρίου έφτανε τα 32 δισ. ευρώ και (σε συνδυασμό με τα πλεονάσματα) είναι αντίστοιχο των εκδόσεων χρέους των επόμενων τεσσάρων χρόνων.

Ο ΟΔΔΗΧ εκτιμά ότι το χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ θα συνεχίσει να υποχωρεί και μάλιστα καταλήγει στο συμπέρασμα υιοθετώντας ιδιαίτερα συντηρητικές προβλέψεις για την ανάπτυξη και το μέσο επιτόκιο δανεισμού.

Συγκεκριμένα προβλέπει ανάπτυξη 2,8% το 2020 και εν συνεχεία 2% για το 2021, 1,6% για το 2022 και 1% για το 2023 και το 2024.

Παράλληλα η εκτίμηση για το μέσο επιτόκιο δανεισμού είναι 3,6% την επόμενη χρονιά, 3,5% τη διετία 2021-2022, 3% το 2023 και 2,5% το 2024 και μετά (έως το 2060).