Ο Κατρούγκαλος καταγγέλλει τη διαδικασία για τα μέλη της Επιτροπής Ανταγωνισμού

Ο ΣΥΡΙΖΑ στη σημερινή συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών έθεσε αρχικά θέμα αναβολής, για λόγους σεβασμού προς την κρίση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ενώπιον του οποίου συζητείται την Παρασκευή, αίτησης αναστολής της πρώην Προέδρου και άλλων μελών της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

Η αναβολή επιβαλλόταν διότι η αντισυνταγματικότητα των ενεργειών της Κυβέρνησης δεν δημιουργεί μόνον μείζονα πολιτικά, αλλά και νομικά προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν από τον φυσικό τους δικαστή και στο επίπεδο της προσωρινής προστασίας. Το αίτημα αυτό απορρίφθηκε, μολονότι η εξέλιξη αυτή μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη νομιμότητα των αποφάσεων της Αρχής και όλης της λειτουργίας της.

Ακριβώς λόγω της πρόδηλης αντίθεσης προς το Ευρωπαϊκό και το Συνταγματικό Δίκαιο των μεθοδεύσεων της Κυβέρνησης, ο ΣΥΡΙΖΑ δήλωσε εξαρχής ότι δεν θα τις νομιμοποιήσει και θα απέχει από την υποβολή γνώμης. Ο εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ στην Επιτροπή Γιώργος Κατρούγκαλος, έδειξε την υποκρισία και την αντιφατικότητα των πρακτικών της Νέας Δημοκρατίας, η οποία στο κρίσιμο θέμα της αναδρομικής επιβολής κωλυμάτων με αναδρομική ισχύ υποστήριζε ακριβώς τα αντίθετα από αυτά που πράττει σήμερα, υποβάλλοντας μάλιστα το 2016 σχετική ένσταση συνταγματικότητας.

Τότε η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ δέχθηκε τα νέα κωλύματα να ισχύουν μόνο για το μέλλον και σεβάσθηκε απολύτως τη θητεία όλων των Ανεξάρτητων Αρχών. Στην υπό κρίση περίπτωση, αντιθέτως, η Νέα Δημοκρατία έθεσε φωτογραφικά και αναδρομικά κριτήρια, με σκοπό να χειραγωγήσει την λειτουργία της Επιτροπής Ανταγωνισμού, ιδίως ενόψει της διερεύνησης κρίσιμων υποθέσεων ανταγωνισμού στο χώρο του Τύπου.

Η υποκρισία και η αντιφατικότητα προκύπτει και από το γεγονός ότι η Κυβέρνηση αρνήθηκε να επεκτείνει τα εν λόγω κωλύματα σε άλλες Αρχές, όπως στο πλαίσιο της χθεσινής νομοθετικής διαδικασίας ως προς την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, παρά την αρχική προς τούτο δέσμευση του Υπουργού Δικαιοσύνης.

Πώς μπορεί να προβάλλεται άλλωστε ισχυρισμός περί -τάχα- αποπολιτικοποίησης των ανεξάρτητων αρχών όταν Πρόεδρος της Αρχής Προστασίας του Καταναλωτή είναι πρώην Γενικός Γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας;

Σχετικά Νέα