ΛΟΤΤΟ: Οι τυχεροί αριθμοί στην κλήρωση 2295 (26/03/2022)

Οι τυχεροί αριθμοί της σημερινής κλήρωσης (2295, 26/03/2022) είναι οι 1, 4, 11, 29, 33, 34 και bonus ο αριθμός 37.

Στο δελτίο μπορούν να συμπληρωθούν (με τον τρόπο που ισχύει σήμερα ή περιγράφεται στο ενημερωτικό φυλλάδιο): Απλές Στήλες, Πλήρη Συστήματα (Συστήματα Πλήρους Ανάπτυξης). Επίσης Τυποποιημένα Συστήματα (Συστήματα Μειωμένης Ανάπτυξης), Συστήματα Συνδυασμών, Τυχαία Επιλογή. Επίσης Συνεχόμενες / Μελλοντικές κληρώσεις και Πλήθος συνεχόμενων αριθμών ΠΡΟΤΟ.