Κίνα: Μείωσε το βασικό επιτόκιο δανεισμού κατά 20 μονάδες βάσης

Το βασικό της επιτόκιο μείωσε η Κίνα, κίνηση που ήταν ευρέως αναμενόμενη.

Ειδικότερα, η Κεντρική Τράπεζα της χώρας μείωση το βασικό επιτόκιο δανεισμού 1 έτους κατά 20 μονάδες βάσης -στο 3,85%, από 4,05% προηγουμένως. Παράλληλα, μείωσε το επιτόκιο δανεισμού 5 ετών κατά 10 μονάδες βάσης, στο 4,65% από 4,75%.

Πρόκειται για τη δεύτερη μείωση φέτος, καθώς η Κίνα προσπαθεί να τονώσει τη δοκιμαζόμενη οικονομία της η οποία προσπαθεί να συνέλθει από το shutdown που επιβλήθηκε για την αντιμετώπιση του κορονοϊού.

Σχετικά Νέα