Κάτω του 5% το ποσοστό της Schroders στην Alpha Bank

Τα δικαιώματα ψήφου που κατέχει έμμεσα η Schroders στην Alpha Bank διαμορφώθηκαν χαμηλότερα του ορίου του 5%, όπως ανακοίνωσε η τράπεζα.

Πιο αναλυτικά, η Alpha Ban A.E ενημερώνει, κατ’ εφαρμογή του Ν. 3556/2007, ότι η Schroders plc, κατόπιν της από 22.11.2019 σχετικής γνωστοποιήσεώς της, κατέχει έμμεσα από την 21.11.2019 δικαιώματα ψήφου τα οποία αντιστοιχούν σε ισάριθμες κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου, άυλες μετοχές σε ποσοστό κάτω του ορίου του 5% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Τραπέζης.

 

Σχετικά Νέα