Η Περιφέρεια Θεσσαλίας αποκαθιστά ζημιές σε αντλιοστάσια άρδευσης του Δήμου Αγιάς

Την αποκατάσταση των ζημιών στα αντλιοστάσια του Δήμου Αγιάς, λόγω Daniel χρηματοδοτεί η Περιφέρεια Θεσσαλίας. Πρόκειται για έργο μείζονος σημασίας για τον αγροτικό κόσμο του Δήμου Αγιάς, το οποίο δρομολογήθηκε, μετά από συνεργασία του Περιφερειάρχη κ. Δημήτρη Κουρέτα με τον Δήμαρχο Αγιάς κ. Αντώνη Γκουντάρα. Με το έργο θα αποκατασταθούν αντλιοστάσια άρδευσης στην περιοχή του Δέλτα Πηνειού.

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας αποκαθιστά ζημιές σε αντλιοστάσια άρδευσης του Δήμου Αγιάς
Ειδικότερα στις κοινότητες Ομολίου, Στομίου και Παλαιοπύργου του Δήμου Αγιάς, όπου καλλιεργούνται πάνω από 3.500 στρέμματα ακτινιδίου της ποικιλίας Hayward διαμορφωμένα σε σύστημα υποστήριξης με κρεβατίνα καθώς και 15.000 στρέμματα μεγάλες καλλιέργειες (μηδική, αραβόσιτος, ηλίανθος κλπ) το νερό από το πέρασμα του ‘daniel’ πλημμύρησε ολόκληρο το Δέλτα Πηνειού με το σύνολο σχεδόν των καλλιεργούμενων εκτάσεων να έχουν καλυφθεί καθώς σε ορισμένα σημεία ξεπερνούσε τα δυο μέτρα. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να καταστραφούν ολοκληρωτικά τα αντλιοστάσια άρδευσης στη θέση ‘Κεράνη’ της κοινότητας Ομολίου και να υποστούν σημαντικές ζημιές τα υπόλοιπα αντλιοστάσια, αλλά και τα δίκτυα άρδευσης, η αγροτική οδοποιία, τα αποστραγγιστικά δίκτυα και τα αναχώματα.

Επίσης απαιτείται να ηλεκτροδοτηθεί και να μπει σε λειτουργία το αντλιοστάσιο στη θέση ‘Κούτσουρο-Κομμένο, μέχρι να ολοκληρωθούν οι αποκαταστάσεις των ζημιών στα υπόλοιπα αντλιοστάσια και δίκτυα άρδευσης προκειμένου να συνεχιστεί, χωρίς προβλήματα η άρδευση.

Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη για την αποκατάσταση των ζημιών στα αντλιοστάσια στην θέση «Κεράνη’ και η ηλεκτροδότηση του αντλιοστασίου στη Θέση ‘Κούτσουρο-Κομμένο’ ανέρχεται στο ποσό των 160.000 ευρώ.

Ακολουθήστε το The Indicator στο Google news

Σχετικά Νέα