Η Eurobank ολοκλήρωσε τις διαπραγματεύσεις με την Bravo Strategies

Η Eurobank, κατόπιν της από 27/6 ανακοίνωσή της και σχετικού ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ανακοινώνει ότι η συμφωνία της με ημερομηνία 27 Ιουνίου 2019 για αποκλειστικές διαπραγματεύσεις με την εταιρεία BRAVO STRATEGIES III LLC για τα έργα Cairo (Project Cairo) και Europe (Project Europe) έληξε στις 30.9.2019.

Η τράπεζα προσθέτει ότι συνεχίζει με εντατικό ρυθμό τις σχετικές διαπραγματεύσεις.

Σημειώνεται ότι στις 27 Ιουνίου η Eurobank είχε ανακοινώσει ότι συμφώνησε με την BRAVO να προχωρήσουν σε αποκλειστικές διαπραγματεύσεις για τα έργα Cairo (Project Cairo) και Europe (Project Europe).

– Το Project Cairo αναφέρεται στην πώληση του 20% των ομολογιών ενδιάμεσης (mezzanine notes) και χαμηλής (junior notes) σειράς κατάταξης μιας τιτλοποίησης ενός μικτού χαρτοφυλακίου απαιτήσεων συνολικής λογιστικής αξίας περίπου 7,4 δισεκατομμυρίων ευρώ.

– Το Project Europe αναφέρεται στην πώληση της πλειοψηφίας των μετοχών της εταιρείας Financial Planning Services (FPS), η οποία είναι αδειοδοτημένη εταιρεία διαχείρισης δανείων και πιστώσεων, το 100% των μετοχών της οποίας κατέχεται επί του παρόντος από τη Eurobank.

 

Σχετικά Νέα