Γυναίκες στην πολιτική, όνειρο ή πραγματικότητα ;

H Πολιτική σφαίρα σχεδόν πάντα αντανακλά τις ανισότητες και τις διακρίσεις που υπάρχουν στην κοινωνία. Παρά την πρόοδο που έχει σημειωθεί στον τομέα της ισότητας των φύλων, οι γυναίκες στην πολιτική εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν μεγάλες διακρίσεις και αυξημένες προκλήσεις σε σχέση με τους άνδρες.

Γράφει η Νάντια Σαλτερή *

Μια από τις βασικές διακρίσεις που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες στην πολιτική, είναι η έλλειψη πρόσβασης σε ίσες ευκαιρίες με τους άνδρες. Σε πολλές περιπτώσεις, οι γυναίκες αντιμετωπίζουν εμπόδια κατά την είσοδό τους στην πολιτική σκηνή, όπως η έλλειψη οικονομικών πόρων, η πολιτιστική πίεση και οι προκαταλήψεις. Επιπλέον, η απουσία των γυναικών από τις κυβερνητικές θέσεις και τα υψηλότερα επίπεδα λήψης αποφάσεων αντικατοπτρίζει την υποαντιπροσώπευση τους στην πολιτική. Κατά συντριπτική πλειοψηφία οι πολιτικοί οργανισμοί παραμένουν ανδροκρατούμενοι, με τους άνδρες να κατέχουν τις περισσότερες θέσεις εξουσίας και επιρροής. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την περιορισμένη αντιπροσώπευση των γυναικών και των γυναικείων θεμάτων στην πολιτική ατζέντα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ότι στην τρέχουσα ελληνική Βουλή, έχουν εκλεγεί μόλις 65 γυναίκες, στο σύνολο 300 βουλευτών. Επιπλέον, οι γυναίκες πολιτικοί συχνά αντιμετωπίζουν διακρίσεις και στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Οι προκαταλήψεις και οι στερεοτυπικές αντιλήψεις, σχετικά με την ικανότητα και την αποφασιστικότητα των γυναικών, μπορούν να τις εμποδίσουν από την ανάληψη ηγετικών ρόλων στον τομέα της πολιτικής.

Τα πολιτικά κόμματα οφείλουν να αντιμετωπίζουν υπερκομματικά τα ζητήματα ισότητας των φύλων, καθώς αποτελούν ένα πεδίο, που επουδενί δεν χωρούν μικροκομματικά συμφέροντα. Τα τελευταία χρόνια στην χώρα μας οι στερεοτυπικές αντιλήψεις για τον ρόλο των γυναικών, έχουν αρχίσει να μειώνουν την επιρροή τους , σε ένα αρκετά σημαντική μερίδα της ελληνικής κοινωνίας, ωστόσο στο τομέα της πολιτικής αυτό δεν έχει γίνει σε αξιοπρόσεκτο βαθμό, καθώς υπάρχει μια εμπεδωμένη αντίληψη, τόσο ανάμεσα στους πολιτικούς, όσο και ανάμεσα στους ψηφοφόρους, πως οι γυναίκες μπορούν μεν να ασχολούνται με την πολιτική, αλλά σχεδόν πάντα σε lower value ρόλους και κυρίως με οργανωτικά καθήκοντα για να «νοικοκυρεύουν» τους ιεραρχικά ανώτερους άνδρες, που σύμφωνα με τα εμπεδωμένες αντιλήψεις δεκαετιών, παράγουν την πολιτική σκέψη.

Για να αντιμετωπιστούν αυτές οι διακρίσεις, είναι απαραίτητο να ληφθούν επιπλέον μέτρα για την προώθηση της ισότητας των φύλων στην πολιτική σφαίρα. Η ενθάρρυνση της συμμετοχής των γυναικών στην πολιτική, η υποστήριξη της ανάπτυξης των ικανοτήτων τους και η δημιουργία ισότιμων ευκαιριών πρόσβασης είναι ζητήματα ζωτικής σημασίας για την σύγχρονη κοινωνία. Στο τέλος της ημέρας, η ισότητα των φύλων στην πολιτική, δεν είναι μόνο ζήτημα δικαιοσύνης, αλλά και ουσιαστικής ανάπτυξης και ευημερίας για ολόκληρη την κοινωνία.

*Δικηγόρος Αν. Γραμματέας Επιστημόνων ΠΑ.ΣΟ.Κ -Κιν.Αλλ

Ακολουθήστε το The Indicator στο Google news

Σχετικά Νέα