Ευρωπαϊκή πρωτιά για τα PPAs των ΗΡΩΝ – RWE & ΔΕΗ Ανανεώσιμες

Στην κορυφή των μακροχρόνιων συμβάσεων προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας της σχετικής ευρωπαϊκής αγοράς βρέθηκαν τα PPAs ανάμεσα στον ενεργειακό όμιλο ΗΡΩΝ και την κοινοπραξία RWE – ΔΕΗ Ανανεώσιμες.

Η Pexapark, μία από τις κορυφαίες εταιρείες ανάλυσης και consulting στο αντικείμενο των PPAs στην Ευρώπη, κατέταξε τις μακροχρόνιες συμβάσεις των δύο παραπάνω ενεργειακών ομίλων ως τις μεγαλύτερες από αυτές που ανακοινώθηκαν τον Ιούνιο.

Πιο συγκεκριμένα στο Τop 5 των PPAs του πρώτου μήνα του καλοκαιριού βρίσκονται:

1. ΗΡΩΝ – RWE & ΔΕΗ Ανανεώσιμες με PPA ισχύος 117 MW
2. Alight – Axfood με PPA ισχύος 64 MW
3. DIF Capital Partners & ib vogt – Engie με PPA ισχύος 55 MW
4. SOLAR PACK – Shell ENERGY με PPA ισχύος 54 MW
5. IBERDROLA – SHS – STAHL – HOLDING – SAAR με PPA ισχύος 50 MW

Ο ΗΡΩΝ μέσα από τη σύναψη μακροχρόνιας σύμβασης αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας με τους ενεργειακούς ομίλους RWE & ΔΕΗ Ανανεώσιμες, αναδείχθηκε ο μεγαλύτερος αγοραστής πράσινης ενέργειας για τον μήνα Ιούνιο.

Ο ανεξάρτητος ενεργειακός όμιλος ΗΡΩΝ καινοτομεί και πρωτοπορεί για μία ακόμη φορά στην ελληνική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, και τα PPAs, που σύναψε με τον κορυφαίο γερμανικό όμιλο RWE και τη θυγατρική της ΔΕΗ στις ΑΠΕ (ΔΕΗ Ανανεώσιμες), εξελίσσονται σε Game Changer στις προσπάθειες της χώρας για την πράσινη μετάβαση. Η μακροχρόνια σύμβαση ηλεκτρικής ενέργειας αποτελεί ένα ασφαλές μονοπάτι για την πορεία της ελληνικής οικονομίας, των οικιακών καταναλωτών και των επιχειρήσεων, προς την εποχή της ανθρακικής ουδετερότητας.

Τα PPAs ανάμεσα στην κοινοπραξία ΜΕΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ των RWE (Renewables Europe and Australia) – ΔΕΗ Ανανεώσιμες & ΗΡΩΝ συνεισφέρουν στη μακροχρόνια προστασία των τελικών καταναλωτών ενέργειας, μέσω της διασφάλισης σταθερής τιμής, και ταυτόχρονα συμβάλλουν στην εδραίωση της ενεργειακής ανεξαρτησίας στην Ελλάδα με την αξιοποίηση των εγχώριων πηγών ενέργειας από ΑΠΕ.

Πιο συγκεκριμένα, στις 7 Ιουνίου ο ΗΡΩΝ ανακοίνωσε τρία PPAs με την ΜΕΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, βάσει των οποίων θα προμηθεύεται περίπου 192 γιγαβατώρες πράσινης ηλεκτρικής ενέργειας κάθε έτος. Τα PPAs αφορούν σε 3 διακριτές διμερείς συμβάσεις αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας από αντίστοιχες φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις που καλύπτουν χρονικό ορίζοντα 10 και 12 συμβατικών ετών.

Η καθετοποιημένη δραστηριότητα του ομίλου ΗΡΩΝ επιτρέπει την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών για την διαχείριση των PPAs που συμφωνεί με πωλητές – παραγωγούς ΑΠΕ. Κι αυτό καθώς εταιρεία – μέλος του είναι η Optimus Energy, ο μεγαλύτερος Φορέας Σωρευτικής Εκπροσώπησης (ΦοΣΕ) ΑΠΕ στην Ελλάδα. Η Optimus Energy υποστηρίζει τα PPAs προσφέροντας στους φωτοβολταϊκούς και αιολικούς σταθμούς μακροχρόνιες συμβάσεις εκπροσώπησης, καλύπτοντας τις υπηρεσίες εξισορρόπησης και πρόσβασης στη χονδρεμπορική αγορά ενέργειας.

Με τα PPAs ο ΗΡΩΝ καλύπτει μέρος των αναγκών του χαρτοφυλακίου προμήθειας του και υλοποιεί τη δέσμευση του για παροχή πράσινης ηλεκτρικής ενέργειας στους πελάτες του.

Τα PPAs αποτελούν ένα ακόμη σημαντικό θεμέλιο του χαρτοφυλακίου εταιρικών πελατών του ΗΡΩΝΑ, ενώ συνεισφέρουν στη μακροχρόνια διατήρηση του ηγετικού ρόλου της Optimus Energy στον τομέα της σωρευτικής εκπροσώπησης σταθμών ΑΠΕ. Ταυτόχρονα, τα PPAs συνεισφέρουν στη χρηματοδότηση και στη διασφάλιση της μακροχρόνιας κερδοφόρας λειτουργίας των 3 φωτοβολταϊκών σταθμών που κατασκευάζονται στην περιοχή των πρώην ορυχείων λιγνίτη στο Αμύνταιο από την κοινοπραξία των RWE και ΔΕΗ Ανανεώσιμες και οι οποίοι αναμένονται να είναι σε λειτουργία μέχρι το τέλος του πρώτου τριμήνου του 2024.