Εθνική Τράπεζα: Παράταση για την εθελουσία

Μέχρι και τις 10 Ιουνίου θα μπορούν οι εργαζόμενοι στην Εθνική Τράπεζα να υποβάλλουν αίτηση για αποχώρηση με το νέο πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου που ανακοίνωσε στις 10 Μαΐου η διοίκηση της τράπεζας.

Με χθεσινή ενημέρωση προς τους Εργαζομένους από τον διευθύνοντα σύμβουλο Παύλο Μυλωνά, προβλέπεται παράταση 16 ημερών για το πρόγραμμα-εξπρές που στοχεύει στην αποχώρηση πολλών εκατοντάδων εργαζομένων. Θυμίζεται ότι ο πρώτος γύρος της εθελούσιας έληξε στην προηγούμενη Παρασκευή 24 Μαΐου.

Συγκεκριμένα, το email από τη διοίκηση που έχει στη διάθεσή του το insider.gr αναφέρει τα εξής:

Σε συνέχεια των Εγκυκλίων Σειράς Α΄ 5/10.05.2019 και Β΄ 120/10.05.2019 και της από 23.04.2019 Έγκρισης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις οποίες ανακοινώθηκαν οι όροι και οι προϋποθέσεις του Προγράμματος Εθελούσιας Αποχώρησης Προσωπικού, και με δεδομένο ότι εξακολουθεί να υπάρχει ενδιαφέρον από υπαλλήλους, αποφασίσθηκε η παράταση του Προγράμματος υπό τους εξής όρους:

-οι αιτήσεις για την υπαγωγή στο Πρόγραμμα θα γίνονται δεκτές μέχρι και τη Δευτέρα 10 Ιουνίου 2019
ως ημερομηνία αναφοράς για το υπολογισμό της ηλικίας και των ετών υπηρεσίας ορίζεται η 30ηΙουνίου 2019
-ως ημερομηνία τελευταίας εργάσιμης ημέρας ορίζεται η 25η Ιουνίου 2019 και ημερομηνία έναρξης της μακροχρόνιας άδειας με αποδοχές ορίζεται η 26η Ιουνίου 2019.

Οι προαναφερόμενες τροποποιήσεις ισχύουν και για όσους έχουν ήδη υποβάλλει αιτήσεις συμμετοχής στο Πρόγραμμα. Οι επιμέρους όροι και προϋποθέσεις του Προγράμματος που μεταβάλλονται, θα οριστούν μέσω σχετικής Υπηρεσιακής Εγκυκλίου.

Η Εθνική Τράπεζα και η… συνεχώς “ανοιχτή” εθελούσια έξοδος
Σημειώνεται, πάντως, ότι αυτό που συνήθως ισχύει με τα προγράμματα εθελούσιας αποχώρησης των τραπεζών είναι ότι παραμένουν ατύπως «ανοιχτά» όλον τον χρόνο ώστε να μπορούν οι εργαζόμενοι να υποβάλλουν ανά πάσα στιγμή αίτημα. Το κατά πόσο αυτό θα εγκριθεί εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, πρωτίστως όμως σε ποια διεύθυνση εργάζεται, αφού πολλές φορές εξαιρούνται ολόκληρες διευθύνσεις όπως -συνήθως- η Πληροφορική (ΙΤ) όπου οι ανάγκες είναι πολύ μεγάλες.

Αποχώρηση 2.000 υπαλλήλων έως το 2022
Θυμίζεται ότι, σε σύγκριση με την περυσινή εθελουσία, η αποζημίωση είναι ελαφρώς χαμηλότερη, της τάξης των 5 μεικτών μισθών, ενώ παρέχονται τέσσερις δυνατότητες στους εργαζόμενους. Συγκεκριμένα, το πλαφόν για τις αποδοχές αποζημίωσης ορίζεται στα 170.000 ευρώ και κατώτατη ηλικία δικαιούχων τα 30 έτη. Απαραίτητη θεωρείται, επίσης, η 3ετής απασχόληση στην τράπεζα. Δελεαστικά κίνητρα και σημαντικές προσαυξήσεις παρέχονται στους εργαζόμενους άνω των 50 ετών, και ιδίως για την ηλικιακή ομάδα 50-54 ετών, ενώ πρόσθετα κίνητρα θα δοθούν στο δίκτυο της τράπεζας και τα καταστήματα που πρόκειται να κλείσουν.

Όπως έχει αναφέρει το insider.gr, παράλληλα με το πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου, η ανανεωμένη διοικητική ομάδα της Εθνικής Τράπεζας «τρέχει» ένα νέο σύστημα αξιολόγησης των εργαζομένων με βάση δείκτες KPI που θα κρίνουν το μέλλον της παραμονής τους στην τράπεζα.

Με αυτόν τον τρόπο, θα διασφαλιστεί η επίτευξη του φιλόδοξου στόχου αποχώρησης 2.000 εργαζομένων έως το 2022 που έχει θέσει η διοίκηση. Όπως ανέφερε στο insider.gr πηγή με γνώση των διαδικασιών μετασχηματισμού της τράπεζας κατά τη διάρκεια της παρουσίασης του προγράμματός της σε διεθνείς επενδυτές στο Λονδίνο, «μέχρι πρότινος, η ΕΤΕ δεν διέθετε δείκτες παραγωγικότητας για το προσωπικό της.

Με το νέο σύστημα αξιολόγησης που εισάγει, θα έχει σαφή εικόνα των δυνατοτήτων και της απόδοσης κάθε εργαζομένου ώστε να στοχεύσει τα προγράμματα εθελούσιας εξόδου στο μέλλον, εάν χρειαστεί».

Σχετικά Νέα