ΕΤΕ: Πολλαπλασιάστηκε το ενδιαφέρον ΜμΕ για επενδύσεις του Ταμείου Ανάκαμψης

Αφυπνίστηκαν οι ΜμΕ και προχωρούν σε επενδύσεις ανάπτυξης και μετάβασης στην ψηφιακή και πράσινη οικονομία αξιοποιώντας την ευκαιρία των φθηνών κεφαλαίων του ταμείου Ανάπτυξης. Το πολύ μικρό ενδιαφέρον μεταβλήθηκε μέσα σε ένα χρόνο σε έντονο και σοβαρό ενδιαφέρον σύμφωνα με την Εθνική Τράπεζα η οποία παρακολουθεί το ζήτημα και διενήργησε τη μελέτη σε δείγμα 600 επιχειρήσεων, ενώ το 41% των επενδυτικών σχεδίων θα έχουν ολοκληρωθεί φέτος.

Όπως προκύπτει από την αντίστοιχη έρευνα του 2021 μόλις το 1% είχε συγκεκριμένα επενδυτικά πλάνα για αξιοποίηση των κεφαλαίων του Ταμείου Ανάκαμψης. Πέρυσι στο δεύτερο εξάμηνο το ποσοστό αυτό ανέβηκε στο 14% και πλέον οι ΜμΕ του δείγματος που έχουν σχηματοποιημένα επενδυτικά σχέδια έχουν πολλαπλασιαστεί μέσα σε ένα χρόνο προγραμματίζοντας επενδύσεις με εκτιμώμενο ύψος 2,8 δισ. ευρώ, 200 εκατ. ευρώ προηγουμένως.

Σύμφωνα με τη μελέτη:
Στο δεύτερο εξάμηνο 2021 μόλις 1% του δείγματος των 600 επιχειρήσεων είχαν προχωρημένο επενδυτικό σχεδιασμό. Στο πρώτο εξάμηνο του 2022 το ποσοστό αυτό αυξήθηκε σε 11% και στο δεύτερο εξάμηνο του 2022 σε 14%.
Μόλις το 8% ήταν σε φάση αρχικού σχεδιασμού επένδυσης στο πρώτο εξάμηνο του 2021. Στο πρώτο εξάμηνο του 2022 το ποσοστό αυξήθηκε σε 10% και στο δεύτερο εξάμηνο του 2022 σε 11%.
Οι επενδύσεις θα ολοκληρωθούν σε λιγότερο από ένα έτος απαντά το 41% των ΜμΕ συνολικά με έμφαση στο εμπόριο (44%), τις υπηρεσίες (58%) και τιςε κατασκευές (41%).
Ποσοστό 43% των εμπορικών επιχειρήσεων εκτιμά ότι οι επενδύσεις θα έχουν ολοκληρωθεί σε ένα με δύο χρόνια, ενώ 37% των κατασκευαστικών εκτιμά ότι θα έχει ολοκληρωθεί σε περισσότερα από 3 έτη.
Βασικό εύρημα της ανάλυσης είναι ότι το συνολικό ενδιαφέρον του τομέα για επενδύσεις έχει παγιωθεί σε υψηλά επίπεδα και σταδιακά μάλιστα γίνεται πιο ενεργό.

Η διάθεση των ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων για επενδύσεις ήταν εμφανής ήδη από το πρώτο εξάμηνο του 2021, όταν σχεδόν το ½ του τομέα δήλωνε πρόθυμο να ενταχθεί σε κάποια δράση του Ταμείου Ανάκαμψης. Ο βαθμός ενδιαφέροντος δείχνει να είναι πλέον παγιωμένος σε αυτό το υψηλό επίπεδο, αλλά το πρόβλημα ήταν ο βαθμός ετοιμότητας, ο οποίος όμως τώρα παρουσιάζεται ότι αυξάνεται και επιταχύνει.

Οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις προχωρούν ταχύτερα στις επενδύσεις
Υψηλότερη κινητικότητα σημειώνεται στα μεγαλύτερα μεγέθη επιχειρήσεων, τόσο σε όρους επενδυτικής διάθεσης (58% των μεσαίων, έναντι 43% των πολύ μικρών) όσο και ετοιμότητας (με ενεργό ενδιαφέρον από 19% των μεσαίων, έναντι μόλις 6% των πολύ μικρών).

Από τις προωθούμενες επενδύσεις ξεχωρίζουν οι ψηφιακές επενδύσεις (κυρίως από επιχειρήσεις εμπορίου), καθώς και οι πράσινες επενδύσεις (κυρίως από βιομηχανίες).

Σημαντικό είναι το γεγονός ότι το 1/5 από τις ΜμΕ που ενδιαφέρονται έχει ήδη προχωρήσει στην κατάρτιση συγκεκριμένου επενδυτικού σχεδίου. Ακόμα πιο σημαντική λέει η μελέτη, είναι η εξέλιξη ότι το 41% των ΜμΕ με σχηματοποιημένα επενδυτικά σχέδια δηλώνει ότι αναμένει να έχουν ολοκληρωθεί εντός του 2023 και συνεπώς φέτος αναμένεται να γίνει ορατή η πρώτη αναπτυξιακή ώθηση από το Ταμείο Ανάπτυξης.

Το χρονοδιάγραμμα του Ταμείου είναι δεδομένο (με το 1/3 των δανειακών του πόρων να έχει ήδη συνδεθεί με υποβληθέντα επενδυτικά σχέδια) και συνεπώς στο συγκεκριμένο θέμα απαιτείται επαγρύπνηση σημειώνει η μελέτη.

Μεγάλη επίσης είναι η ανάγκη για περαιτέρω παροχή τεχνικής βοήθειας στη σύνταξη δυνητικά επιλέξιμων επενδυτικών σχεδίων, όσο και η σημασία συμπληρωματικών χρηματοδοτικών εργαλείων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν, (όπως ΕΣΠΑ και Αναπτυξιακός). Είναι μια μοναδική συγκυρία που δεν πρέπει να πάει χαμένη, λέει η ΕΤΕ.

Ακολουθήστε το The Indicator στο Google news

Σχετικά Νέα