Εργαζόμενοι με πολλά πτυχία αλλά λίγες δεξιότητες: Εστιάζοντας στις ήπιες δεξιότητες

Όλες οι μεγάλες επιχειρήσεις και τα κοινοβούλια συζητούν το ότι ο κόσμος εισέρχεται σε μια νέα φάση ριζοσπαστικών αλλαγών (π.χ., τεχνητή νοημοσύνη, ρομποτική, βιοτεχνολογία, νέα υλικά). Συμφωνούν όμως ότι η προσαρμογή στις επιταχυνόμενες αλλαγές απαιτεί γνώσεις και δεξιότητες που η υφιστάμενη αγορά εργασίας αδυνατεί να καλύψει.

Λέγεται ότι η ακαδημαϊκή εκπαίδευση προσφέρει ‘πολύ λίγα, πολύ αργά’, με αποτέλεσμα να δημιουργείται χάσμα μεταξύ των δεξιοτήτων που διαθέτουν οι εργαζόμενοι και των δεξιοτήτων που ζητούν οι εργοδότες. Για να καλυφθεί αυτό το χάσμα θα πρέπει να αναπτύσσονται καινοτόμα προγράμματα με περιεχόμενο που θα διαμορφώνει εργαζόμενους ικανούς να σκέφτονται κριτικά, να μπορούν να σχεδιάζουν και να υλοποιούν αλλαγές γρήγορα, να προσαρμόζουν τη σκέψη τους στα νέα δεδομένα, να κατανοούν και να διαχειρίζονται συναισθήματα (τα δικά τους και των άλλων), να λειτουργούν συνεργατικά, να επιλύουν περίπλοκα προβλήματα χωρίς να χρειάζονται συνεχή καθοδήγηση, να μαθαίνουν γρηγορότερα. Ή, όπως λέει και ο Elon Musk, να μπορούν να “επανεφεύρουν τον εαυτό τους”.

Ένα τέτοιο πρόγραμμα υλοποιείται στο Κέντρο Επιμόρφωσης & Διά Βίου Μάθησης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΚΕΔΙΒΙΜ/ΟΠΑ). Το Πρόγραμμα “Certificate inManagement & Leadership Skills” (CMLS – https://mls.aueb.gr) στοχεύει στην ανάπτυξη της νέας γενιάς στελεχών, τα οποία θα αναπτύξουν τις 10 πλέον περιζήτητες διοικητικές και ηγετικές δεξιότητες της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης, σύμφωνα με το World EconomicForum (λ.χ . δημιουργικότητα και καινοτομία, επίλυση σύνθετων στρατηγικών προβλημάτων,κρίση και ανάπτυξη κριτικής σκέψης, προσανατολισμός στην υπηρεσία, συναισθηματική και διαπραγματευτική νοημοσύνη, γνωστική ευελιξία κλπ). H προσέγγιση του προγράμματος εστιάζει στα ακόλουθα χαρακτηριστικά: ανάπτυξη γνώσης και σύγχρονων δεξιοτήτων,βιωματική μάθηση, θετική αξιολόγηση για προσωπική ανάπτυξη και δικτύωση με άλλους.Οι ελληνικές επιχειρήσεις επενδύουν σημαντικά ποσά στην ανάπτυξη των στελεχών τους,θεωρώντας ότι η εκπαίδευση είναι μια επένδυση στο μέλλον. Το CMLS του ΚΕΔΙΒΙΜ/ΟΠΑ,δημιουργεί τις προϋποθέσεις αύξησης της απόδοσης αυτής της επένδυσης. Η πρόοδος της κοινωνίας, η ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου και η ανάδειξη του ελληνικού επιχειρείν βασίζονται σε ανάλογες πρωτοβουλίες.

Πηγή: dikaiologitika.gr

Σχετικά Νέα