Επιστρεπτέες προκαταβολές: Ποιοι επαγγελματίες θα δουν άμεσα χρήματα στους λογαριασμούς τους

Τα χρήματα κρατικών ενισχύσεων των επιστρεπτέων προκαταβολών αναμένεται να δουν άμεσα στον τραπεζικό τους λογαριασμό ελεύθεροι επαγγελματίες και επιχειρήσεις που υπέβαλαν ένσταση στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ είτε επειδή έμειναν εκτός των κρατικών δανείων που χορηγήθηκαν κατά την περίοδο των lockdown 2020-2021, είτε επειδή έλαβαν μικρότερα ποσά από αυτά που ανέμεναν. Η καταβολή αυτή αφορά σε 1.000 με 2.000 επαγγελματίες και επιχειρήσεις από τις 17.000 περιπτώσεις ενστάσεων που υποβλήθηκαν για το παραπάνω θέμα.

Σημειώνεται δε πως σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία, οι επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελματίες που θα δικαιωθούν και που θα πάρουν τις ενισχύσεις του μέτρου θα έχουν μια περίοδο χάριτος 2 μηνών πριν αρχίσουν να αποπληρώνουν το επιστρεπτέο τμήμα της ενίσχυσης. «Το χρονικό διάστημα από την καταβολή της ενίσχυσης και έως την τελευταία ημέρα του δεύτερου μήνα μετά την καταβολή της ενίσχυσης» θεωρείται ως περίοδος χάριτος. Οι επιχειρήσεις και οι επαγγελματίες που θα δικαιωθούν, θα πρέπει εξοφλήσουν την οφειλή της επιστρεπτέας προκαταβολής σε 96 άτοκες δόσεις με ποσά «κουρεμένα» έως 75%.

Υπενθυμίζεται δε πως τα αιτήματα που έχουν υποβάλει επιχειρήσεις με παύση εργασιών κατά το χρόνο καταβολής της ενίσχυσης απορρίπτονται, ενώ επανεξετάζονται τα αιτήματα των επιχειρήσεων που έχουν πραγματοποιήσει σε προηγούμενο χρόνο από την υποβολή της αίτησης χορήγησης, δήλωση έναρξης δραστηριότητας και διακοπής εργασιών στο φορολογικό μητρώο και λαμβάνονται υπόψη αποκλειστικά τα οικονομικά δεδομένα της επιχειρηματικής δραστηριότητας που προκύπτουν από την τελευταία δήλωση έναρξης. Ενδεικτικά αναφέρεται πως, στην περίπτωση μετασχηματισμών επιχειρήσεων, που άλλαξαν μορφή(εξαγορές συγχωνεύσεις) μέσα στην περίοδο που έκαναν ένταση, εξετάζεται ο αριθμός των εργαζόμενων.

Ακολουθήστε το The Indicator στο Google news

Σχετικά Νέα