Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο: Η καινοτομία βάση για νέες επενδύσεις στην Ελλάδα

«Τα τρία πάνελ (“Tεχνολογία – Ορίζοντες Ανάπτυξης για το Επιχειρείν, Best Practices από τη Γερμανία και την Ελλάδα”, “Yγεία – Επένδυση στην Τεχνολογία και την Πρόληψη και Logistics – Στον Δρόμο της Αυτοματοποίησης” και της “Τεχνητής Νοημοσύνης”), έχουν στο DNA τους την καινοτομία.

Κοινός παρονομαστής τους είναι η αναζήτηση νέων καινοτόμων συνεργιών που θα μπορούσαν να ανοίξουν ένα νέο κύκλο επενδύσεων σε αγορές με έντονη επιχειρηματική δραστηριότητα. Για αυτό και αναβαθμίσαμε την συμμετοχή των συνολικά 19 νεοφυών επιχειρήσεων από 11 κλάδους της αγοράς μας», είπε μεταξύ άλλων στον χαιρετισμό του στο 2ο Φόρουμ Καινοτομίας 2021 «Η καινοτομία οδηγεί τις εξελίξεις» στο Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος» ο Κωνσταντίνος Μαραγκός, πρόεδρος Ελληνογερμανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου.

Οι θεματικές

Αφού αναφέρθηκε στις θεματικές του forum (“Η σχέση διανοητικής ιδιοκτησίας και καινοτομίας στην πράξη”, “λύσεις πάρκινγκ”, “το software και πως συμμετέχει στις θεραπείες”, “οι αυτοποιημένες διαγνωσεις μικροβιακών λοιμώξεων”, “η έννοια της συνεργασίας ως επιταχυντή συνεργασίας”, και “ο μετασχηματισμός παρεχομένων υπηρεσιών για κάθετες βιομηχανίες”), τόνισε πως «η ατζέντα αποδεικνύει το πολυδιάστατο ενδιαφέρον του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου για την καινοτομία η οποία αποτυπώνεται και από την πραγματικά σημαντική και στοχευμένη δράση της επιτροπής νεοφυών επιχειρήσεων».

Ο Κ. Μαραγκός επισήμανε επίσης ότι «Η βαθιά γνώση και εμπειρία της γερμανικής αγοράς και η αποτελεσματικότητα με την οποία δρα για την ανάπτυξη των καινοτόμων εφαρμογών, όπως αποδεικνύει η Βiontech, είναι αναγκαία πλέον για να διατηρήσει την ελληνική οικονομία σε υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης βασισμένη στην καινοτομία η οποία θα φέρει και τις δύο χώρες πολύ πιο κοντά.

Το επιμελητήριο αντιλαμβάνεται αυτή την ανάγκη ως ευκαιρία θεωρώντας ότι η νεοφυής επιχειρηματικότητα προσφέρεται για συνεργασίες οι οποίες θα έλθουν ως συνέχεια των πολλών επενδυτικών γερμανικών επενδυτικών δράσεων στην Ελλάδα καθώς και σημαντικών ελληνογερμανικών κοινοπραξιών. Η Ελλάδα προσφέρει σήμερα πολλές και σημαντικές επενδυτικές ευκαιρίες σε πολλούς κλάδους της οικονομίας που στηρίζονται στην καινοτομία. Πρόκειται για αγορές στις οποίες η Γερμανία αποδεικνύει το επενδυτικό της ενδιαφέρον».

Τέλος, αφού ανέφερε ορισμένα παραδείγματα τέτοιων επενδύσεων σε διάφορους τομείς, κατέληξε λέγοντας ότι «Η καινοτομία αποτελεί τη βάση ώστε η Ελλάδα να υποδεχθεί και νέες γερμανικές επενδύσεις».

Φ. Κουντούρη (ΕΚΠΑ): Έμφαση στην καινοτομία

«H καινοτομία θα τροχιοδρομήσει τις εξελίξεις και ελπίζουμε ότι θα μας οδηγήσει στη μετάβαση στη βιώσιμη, στην αϊφόρο ανάπτυξη. Αντιμετωπίζουμε μεν τη μεγάλη οικονομική κρίση η οποία απορρέει από την πανδημία αλλά συνεχίζουμε να αντιμετωπίζουμε και κρίσεις όπως η κλιματική αλλαγή και την ακόμα μεγαλύτερη της κατάρρευσης των οικοσυστημικών υπηρεσιών πάνω στις οποίες βασίζεται η παραγωγική και καταναλωτική μας λειτουργία ως οικονομία και ως κοινωνία», είπε μεταξύ άλλων η καθηγήτρια περιβαλλοντικών οικονομικών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Φοίβη Κουντούρη, διεθνώς αναγνωρισμένη ως πρωτοπόρος σε καινοτόμα, ανθρωποκεντρικά, διεπιστημονικά συστήματα για τη βιώσιμη αλληλεπίδραση μεταξύ φύσης, κοινωνίας και οικονομίας, στην εναρκτήρια ομιλία του 2ου Φόρουμ Καινοτομίας 2021 «Η καινοτομία οδηγεί τις εξελίξεις».

«Το ζητούμενο είναι να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε συγχρόνως και αυτές τις κρίσεις με τρόπο που θα μας οδηγήσει στην αειφόρο παραγωγή και διάδραση μεταξύ της φύσης της οικονομίας και της κοινωνίας και πάνω σε αυτά δουλεύουμε στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο σε συνεργασία με ευρωπαϊκά και διεθνή κέντρα έρευνας και καινοτομίας. Λειτουργούμε ως cluster και επενδύουμε στη γνώση.

Θέλουμε όμως και να επικοινωνήσουμε τις λύσεις που παράγονται στα πανεπιστήμια διότι δεν είναι πάντα εύκολο να τις κατανοήσει η κοινωνία λόγω της αλματώδους ανάπτυξης της τεχνολογίας. Γι αυτό και επενδύουμε στην εκπαίδευση των δεξιοτήτων ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν και οι πολίτες. Η μετάβαση είναι δύσκολη, αλλά με τη βοήθεια της επιστήμης, σε συνδυασμό με το πολιτικό πλαίσιο, πρέπει να φτάσουμε στην αειφόρο ανάπτυξη. Ευτυχώς, η πολιτική συμβάλλει σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο», πρόσθεσε.

Τομείς που χρήζουν μετασχηματισμού

«Όλες οι προσπάθειες αποσκοπούν στο να σώσουν τη ζωή μας και την οικονομική μας δραστηριότητα και ευημερία μέσα στη φύση. Τομείς που χρήζουν μετασχηματισμού είναι η υγεία, η παιδεία, η απολιγνιτοποίηση και η αειφόρος βιομηχανία, οι αειφόρες πόλεις και κοινότητες, η αειφόρος διαχείριση της παραγωγή τροφίμων, η χρήση γης, νερού και θαλασσών καθώς επίσης η ψηφιοποίηση στην υπηρεσία της βιώσιμης ανάπτυξης.

Στην εποχή της πανδημίας υπάρχουν διάφορα υποστηρικτικά προγράμματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση εστιασμένα στην πράσινη και ψηφιακή μετάβαση.

Το καλό νέο είναι ότι παρά τον κορονοϊό η ευρωπαϊκή αναπτυξιακή στρατηγική παραμένει η πράσινη και ψηφιακή μετάβαση. Αυτό σημαίνει ότι οι επενδύσεις πρέπει να έχουν αυτήν την κατεύθυνση και πρέπει επίσης να νομοθετηθούν οι σχετικοί κανόνες σε εθνικό επίπεδο. Την περασμένη εβδομάδα εκπονήσαμε το σχετικό νομοσχέδιο για την Ελλάδα», ανέφερε η Φ. Κουντούρη, η οποία συμπεριλαμβάνεται στη λίστα των γυναικών οικονομολόγων στον κόσμο με τις περισσότερες αναφορές στο επιστημονικό της έργο, με 15 δημοσιευμένα βιβλία και περισσότερα από 300 δημοσιευμένα επιστημονικά άρθρα.

«Η κλιματική ανθεκτικότητα και ουδετερότητα αφορά όλον το κόσμο, αλλά δεν έχει νομοθετηθεί αρκετά σε παγκόσμιο επίπεδο. Μετά την Γλασκώβη έχουμε υποσχέσεις εφαρμογής των συμπεφωνημένων, υποσχέσεις ότι θα ενεργοποιηθούν. Διαφαίνονται λοιπόν ευκαιρίες για θετικό αποτύπωμα στο περιβάλλον και στην κοινωνία μέσω της μετάβασης.

Την κινητοποίηση του επιχειρηματικού, του ιδιωτικού και χρηματοπιστωτικού κόσμου την οφείλουμε στην καινοτομία που μας δίνει τεχνολογίες σε κόστος που μπορούμε να αξιοποιήσουμε και αυτό είναι καταλυτικής σημασίας. Έγιναν ή θα γίνουν τέσσερα μεγάλα παγκόσμια event που τροχιοδρομούν τις εξελίξεις σε παγκόσμιο επίπεδο για την μετάβαση στην αϊφορία.

Σημαντικό είναι όμως αυτή η μετάβαση να μην αφορά μόνο τον αναπτυγμένο κόσμο, γι αυτό θα πρέπει να χρηματοδοτήσουμε την δική τους», πρόσθεσε η κ. Κουντούρη η οποία είναι και μέλος της World Academy of Art and Science, εκλεγμένη πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιστημονικής Ένωσης Οικονομολόγων Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων (ΕAERE) και συμπρόεδρος του SDSN Europe και SDSN Greece.

«Εκπονούμε ένα ολιστικό σχέδιο μετάβασης για κάθε χώρα της Ευρώπης. Τα προβλήματα της Ελλάδας σύμφωνα με την έκθεση Πισαρίδη είναι η χαμηλή παραγωγικότητα, η εσωστρέφεια, η κακή ή ελλειπής λειτουργία του δημόσιου τομέα, τα προβλήματα στις περιβαλλοντολογικές μας υποχρεώσεις, οι χαμηλές εξαγωγές και τα πολλά φτωχά νοικοκυριά.

Πρέπει να ανασυγκροτηθούμε σε ότι αφορά την παραγωγή και την επένδυση, να δώσουμε φορολογικά κίνητρα, να μειώσουμε το κόστος εργασίας, να εστιάσουμε στην καινοτομία, στην επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό και να συνδέσουμε την παιδεία μας με τις ανάγκες τις αγοράς και βέβαια να κάνουμε αποτελεσματικότερο το δημόσιο με την ψηφιοποίηση. Και όλα αυτά θα γίνουν μόνο αν έχουμε καινοτομία και τεχνολογία.

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Το σχέδιο εξυγίανσης της έκθεσης Πισαρίδη αναφέρεται ξεκάθαρα στην καινοτομία η οποία θα πρέπει να εστιάσει στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην κυκλική οικονομία, σε έργα που αφορούν στην προστασία από την κλιματική αλλαγή και στην ψηφιοποίηση. Σε αυτά πρέπει να εστιάσουμε όπως και στην αϊφόρο χρηματοδότηση. Έτσι θα γίνει η μετάβαση. Η Ελλάδα κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά τα τελευταία χρόνια. Είναι η πρώτη φορά που η Ελλάδα έδωσε τόσο μεγάλη έμφαση στην καινοτομία και γίνεται καταπληκτική δουλειά», τόνισε.

«Η έκθεση Πισαρίδη προτείνει να συνδέσουμε την τεχνολογία με την καινοτομία, να συνδέσουμε την έρευνα σε όλα τα επίπεδα και να την χρηματοδοτήσουμε σε τομείς που έχει προοπτική η καινοτομία. Δεν αρκεί απλώς μια χρηματοδότηση, πρέπει να είναι αϊφόρα, τώρα ιδίως μετά τον κορονοϊό ζητάμε από τις κυβερνήσεις να παίξουν έναν επιχειρηματικό ρόλο. Είναι σημαντικό να επενδύουμε στην αειφόρο χρηματοδότηση ώστε να δίνεται η δυνατότητα στην καινοτομία να αναπτυχθεί. Πρέπει επίσης να δώσουμε στις επιχειρήσεις να καταλάβουν οι επιχειρήσεις ότι αυτές που είναι πιο αειφόρες και καινοτόμες είναι εκείνες οι οποίες θα επιβιώσουν στο μέλλον», όπως είπε.

«Τέλος, σε αυτήν πορεία πρέπει να προστατεύουμε τις ευπαθείς ομάδες. Όχι, μόνο διότι μας νοιάζουν και επειδή αν δεν το κάνουμε θα δημιουργηθούν κίτρινα γιλέκα παντού. Είναι σημαντικό πάντως το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία θα δημιουργήσει ένα εκατομμύριο θέσεις εργασίας μόνο στο ενεργειακό χώρο.

Είναι επίσης σημαντικό να δείξουμε ότι μπορούμε με τα έσοδα από τους πράσινους φόρους να χρηματοδοτήσουμε πακέτο μέτρων που θα προστατεύσει όσους επηρεάζονται αρνητικά από αυτούς τους νόμους και όσους είναι στο όριο της φτώχειας. Το γενικό συμπέρασμα είναι ότι μπορούμε εφαρμόζοντας του κλιματικούς νόμους να αυξήσουμε τις θέσεις εργασίας και να αυξήσουμε το ΑΕΠ όλων των ευρωπαϊκών χωρών», συμπλήρωσε.

«Από τους 150 καταπληκτικούς ερευνητές του cluster του Οικονομικού Πανεπιστήμιο, περίπου το 60% έχει επιστρέψει από το εξωτερικό στην Ελλάδα για να δουλέψει για την επιτάχυνση της τεχνολογίας.

Πιο συγκεκριμένα φέτος δουλεύουμε πάνω σε 35 νεοφυείς επιχειρήσεις για τη ναυτιλία, πολύ σημαντικός χώρος για την Ελλάδα. Η δουλειά μας είναι πλήρως διεπιστημονική και αφορά σε όλο το φάσμα των επιστημών», κατέληξε η κ. Κουντούρη.

Ακολουθήστε το The Indicator στο Google news

Σχετικά Νέα