Ελλάκτωρ: Στο 12,55% το ποσοστό του κ. Λεωνίδα Μπόμπολα

Για την μεταβολή του ποσοστού συμμετοχής του Λεωνίδα Μπόμπολα στο μετοχικό κεφάλαιο και τα δικαιώματα ψήφου της εταιρείας ενημερώνει με ανακοίνωσή της στο χρηματιστήριο η ΕΛΛΑΚΤΩΡ.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η εταιρεία κατόπιν ενημέρωσης που έλαβε στις 25.07.2019:

Ο κ. Λεωνίδας Μπόμπολας ενημερώνει ότι επήλθε μεταβολή στη συμμετοχή του στο μετοχικό κεφάλαιο και στα δικαιώματα ψήφου εκδόσεως ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ, ως αποτέλεσμα εταιρικού γεγονότος (ΑΜΚ της εκδότριας λόγω συγχώνευσης με απορρόφηση της ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ ΑΕ), ως εξής:

Ημερομηνία κατά την οποία επήλθε η μεταβολή συμμετοχής: 25.07.2019

Αριθμός μετοχών και ισάριθμων δικαιωμάτων ψήφου πριν την εταιρική πράξη:

α) άμεση συμμετοχή: 24.432.023 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ή ποσοστό 13,80% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου εκδόσεως της ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ και

β) έμμεση συμμετοχή: 2.450.000 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ή ποσοστό 1,38% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου εκδόσεως της ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ, μέσω της ελεγχόμενης, από τον κ. Λεωνίδα Μπόμπολα εταιρείας, ORANOM HOLDINGS LTD.

Αριθμός μετοχών και ισάριθμων δικαιωμάτων ψήφου μετά την εταιρική πράξη:

α) άμεση συμμετοχή: 24.432.023 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ή ποσοστό 11,40% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου εκδόσεως της ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ και

β) έμμεση συμμετοχή: 2.450.000 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ή ποσοστό 1,14% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου εκδόσεως της ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ, μέσω της ελεγχόμενης, από τον κ. Λεωνίδα Μπόμπολα εταιρείας, ORANOM HOLDINGS LTD.

Για την μεταβολή του ποσοστού συμμετοχής του Λεωνίδα Μπόμπολα στο μετοχικό κεφάλαιο και τα δικαιώματα ψήφου της εταιρείας ενημερώνει με ανακοίνωσή της στο χρηματιστήριο η ΕΛΛΑΚΤΩΡ.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η εταιρεία κατόπιν ενημέρωσης που έλαβε στις 25.07.2019:

Ο κ. Λεωνίδας Μπόμπολας ενημερώνει ότι επήλθε μεταβολή στη συμμετοχή του στο μετοχικό κεφάλαιο και στα δικαιώματα ψήφου εκδόσεως ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ, ως αποτέλεσμα εταιρικού γεγονότος (ΑΜΚ της εκδότριας λόγω συγχώνευσης με απορρόφηση της ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ ΑΕ), ως εξής:

Ημερομηνία κατά την οποία επήλθε η μεταβολή συμμετοχής: 25.07.2019

Αριθμός μετοχών και ισάριθμων δικαιωμάτων ψήφου πριν την εταιρική πράξη:

α) άμεση συμμετοχή: 24.432.023 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ή ποσοστό 13,80% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου εκδόσεως της ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ και

β) έμμεση συμμετοχή: 2.450.000 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ή ποσοστό 1,38% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου εκδόσεως της ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ, μέσω της ελεγχόμενης, από τον κ. Λεωνίδα Μπόμπολα εταιρείας, ORANOM HOLDINGS LTD.

Αριθμός μετοχών και ισάριθμων δικαιωμάτων ψήφου μετά την εταιρική πράξη:

α) άμεση συμμετοχή: 24.432.023 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ή ποσοστό 11,40% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου εκδόσεως της ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ και

β) έμμεση συμμετοχή: 2.450.000 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ή ποσοστό 1,14% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου εκδόσεως της ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ, μέσω της ελεγχόμενης, από τον κ. Λεωνίδα Μπόμπολα εταιρείας, ORANOM HOLDINGS LTD.

Το συνολικό (άμεσο και έμμεσο) ποσοστό συμμετοχής και δικαιωμάτων ψήφου του γνωστοποιούντος, μετά την εταιρική πράξη, είναι 12,55% (ήτοι 26.882.023 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές) επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου εκδόσεως ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ.

Σχετικά Νέα