Δύο νέες δράσεις ύψους 350 εκατ. ευρώ για επιχειρήσεις – Ποιες και πώς μπορούν να συμμετάσχουν

Έως τις 29 Φεβρουαρίου 2024 μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν αίτηση για να συμμετάσχουν στις δράσεις του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με τίτλο «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» και «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας νέων Μικρομεσαίων Τουριστικών Επιχειρήσεων».

Τις δράσεις ανακοίνωσε το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και ο συνολικός προϋπολογισμός τους ανέρχεται στα 350 εκατ. ευρώ (190 εκατ. ευρώ και 160 εκατ. ευρώ αντίστοιχα) και συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της ΕΕ και από εθνική συμμετοχή, όπως ενημερώνει τα μέλη του με σημερινή του ανακοίνωση, το Επιμελητήριο Χαλκιδικής.

Οι δράσεις

Η πρώτη δράση αφορά στην ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων υπό ίδρυση και νεοσύστατων επιχειρήσεων

Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, πλην των ΚΑΔ του λιανικού εμπορίου, της εστίασης και του τουρισμού, οι οποίες θα επενδύσουν ίδιους πόρους στην δραστηριότητα που προτίθενται να ασκήσουν και θα δημιουργήσουν νέες θέσεις απασχόλησης. Ο ελάχιστος και μέγιστος επιχορηγούμενος προϋπολογισμός των επενδυτικών σχεδίων είναι από 30.000 ευρώ έως και 400.000 ευρώ, ενώ το ποσοστό ενίσχυσης των αιτήσεων χρηματοδότησης είναι ενιαίο για όλες τις επιλέξιμες δαπάνες των επενδυτικών σχεδίων και ανέρχεται στο 45% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού.

Η δεύτερη δράση αφορά στην ενίσχυση της τουριστικής επιχειρηματικότητας μέσω της δημιουργίας νέων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων επιλεγμένων κωδικών δραστηριότητας (ΚΑΔ) του τουρισμού, ενθαρρύνοντας τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων που εκτός από την συμβολή τους στην αύξηση της δυναμικότητας της ελληνικής τουριστικής βιομηχανίας, θα προσφέρουν ποιοτικές και αξιόπιστες υπηρεσίες και θα συμβάλουν στον εμπλουτισμό του τουριστικού προϊόντος, καθώς και στην αύξηση της απασχόλησης.

Ο προϋπολογισμός της προαναφερόμενης δράσης είναι 160 εκατ. ευρώ και αυτή συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της ΕΕ και από εθνική συμμετοχή. Ο ελάχιστος και μέγιστος επιχορηγούμενος προϋπολογισμός διαμορφώνεται σε 80.000 ευρώ έως και 400.000 ευρώ . Το ποσοστό ενίσχυσης των αιτήσεων χρηματοδότησης είναι ενιαίο για όλες τις επιλέξιμες δαπάνες των επενδυτικών σχεδίων και ανέρχεται στο 45% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού.

Η προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων είναι 24 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης έγκρισης, ενώ τονίζεται ότι η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ). (https://app.opske.gr/).

Ακολουθήστε το The Indicator στο Google news

Σχετικά Νέα