Οι μεταλλάξεις του κορωνοϊού είναι συνεχείς και στην Κύπρο έκανε την εμφάνισή της η παραλλαγή Deltacron.