Χ. Στυλιανίδης: Ενίσχυση της αλληλεγγύης για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών

Για τη συλλογική απόκριση στις προκλήσεις της κλιματικής κρίσης, που είναι μονόδρομος για την Ευρώπη, αναφέρθηκε ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Χρήστος Στυλιανίδης, κατά τη συνάντηση με τον υπουργό Περιβάλλοντος, Κλιματικής Αλλαγής και Σχεδιασμού της Μάλτας, Aaron Farrugia,

Κύριο αντικείμενο της συνάντησης ήταν η ανταλλαγή απόψεων για τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής, καθώς και τεχνογνωσίας μεταξύ των δύο κρατών.

Συζητήθηκαν, επίσης, τρόποι ενίσχυσης της συνεργασίας τους, τόσο διμερώς, όσο και στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας και του rescEU.

Παίρνοντας τον λόγο ο κ. Στυλιανίδης, σημείωσε ότι πρόκειται για μια διαδικασία που αποτελεί «μαραθώνιο και αγώνα ταχύτητας μαζί» για όλα πλέον τα κράτη-μέλη, συμπεριλαμβανομένων των μεγαλύτερων χωρών της ΕΕ.

Στο πλαίσιο αυτό, υποστήριξε ότι η ουσιαστική ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας και του rescEU αποτελεί προτεραιότητα του νεοσύστατου Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, όπως και η προώθηση των στόχων της Συμφωνίας του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή.

Από την πλευρά του, ο κ. Farrugia χαιρέτισε τη δημιουργία του νέου Υπουργείου και ενημέρωσε διεξοδικά τον yπουργό για προγράμματα που σχεδιάζει η Μάλτα στους τομείς της προστασίας του περιβάλλοντος, της πράσινης ανάπτυξης και της εκπλήρωσης των στόχων της Συμφωνίας του Παρισιού και της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας (European Green Deal).

Η συνάντηση, η οποία διεξήχθη σε πολύ φιλικό κλίμα, ολοκληρώθηκε με την επιβεβαίωση της συναντίληψης των δύο υπουργών και την απόφαση να εργαστούν από κοινού για την προώθηση των παραπάνω στόχων και την ενίσχυση της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης στον τομέα της αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών.

Ακολουθήστε το The Indicator στο Google news

Σχετικά Νέα