Αύξηση κερδών 27% για τον ΟΛΠ

Τα Καθαρά Κέρδη του ΟΛΠ αυξήθηκαν κατά 27 % σε 35,4 εκατ.ευρώ το 2019 έναντι 27,9 εκατ.ευρώ της χρήσης 2018.

Αναλυτικά τα Οικονομικά Στοιχεία του ΟΛΠ:

  • Ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 149,2 εκατ.ευρώ έναντι 132,9 εκατ.ευρώ της χρήσης 2018, παρουσιάζοντας αύξηση 12,3%.
  • Τα κέρδη προ φόρων ανέρχονται σε 47,6 εκατ.ευρώ έναντι 42,3 εκατ. ευρώ της χρήσης 2018 παρουσιάζοντας αύξηση 12,5%.
  • Η ΟΛΠ Α.Ε. θα καταβάλλει 5,4 εκατ.ευρώ ως αντάλλαγμα παραχώρησης στο Ελληνικό Δημόσιο για τη χρήση 2019 έναντι 4,8 εκατ. το 2018.
  • Τα διαθέσιμα ανήλθαν σε 106,7 εκατ.ευρώ έναντι 80,9 εκατ. το 2018.

Ο πρόεδρος της ΟΛΠ Α.Ε. κ. Yu Zenggang προήδρευσε της Συνέλευσης και δήλωσε: “Το 2019 σημαδεύτηκε από την κατάκτηση της πρώτης θέσης του Πειραιά στη Μεσόγειο αφού συνολικά και οι τρεις προβλήτες του ΣΕΜΠΟ πέτυχαν νέο ρεκόρ διακίνησης containers εξυπηρετώντας 5,65 εκατ. TEU. Η υψηλή αυτή επίδοση προκάλεσε μία σειρά από θετικές συνέπειες στην εθνική και τοπική οικονομία όπως αύξηση του ανταλλάγματος παραχώρησης, των μερισμάτων, φόρων, θέσεων εργασίας και τελικά τη βελτίωση του οικονομικού κοινωνικού -αποτυπώματος της ΟΛΠ Α.Ε”.

Σχετικά Νέα