Attica Economic Review: Σταθερή η δυναμική της ελληνικής οικονομίας το 2024

Ο ρυθμός ανάπτυξης της παγκόσμιας οικονομίας το 2024 αναμένεται να διατηρήσει τη δυναμική του κοντά στο 3,1% (ΔΝΤ, Ιανουάριος 2024). Έτσι, φαίνεται πιθανό ότι θα επικρατήσει το σενάριο της «ομαλής προσγείωσης» της οικονομικής δραστηριότητας σε συνέχεια των διαταραχών που προκάλεσαν οι γεωπολιτικές εντάσεις και πόλεμοι σε Ουκρανία και Μέση Ανατολή, η κρίση του κόστους ενέργειας και ο συνεπακόλουθος πληθωρισμός, σύμφωνα με το σύμφωνα με το Attica Economic Review Ιανουαρίου 2024 με τίτλο «Σταθερή δυναμική της ελληνικής οικονομίας το 2024, πρόκληση τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της», το οποίο συντάσσεται από την Attica Bank σε συνεργασία με το ΙΟΒΕ.

Μεταξύ των προκλήσεων ξεχωρίζουν η διαφαινόμενη ιδιαίτερη «κόπωση» του ρυθμού ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής οικονομίας, η διάρκεια της σφιχτότερης νομισματικής πολιτικής, το υψηλό χρέος σε ανεπτυγμένες και αναπτυσσόμενες χώρες και η επιμονή του πληθωρισμού σε αγαθά πρώτης ανάγκης. Στις επιμέρους οικονομικές τάσεις που καταγράφηκαν στην Ευρώπη και παγκοσμίως στα τέλη του 2023 και αρχές του 2024, ξεχωρίζουν οι εξής:

• Το οικονομικό κλίμα σημείωσε οριακή κάμψη στην Ευρώπη τον Ιανουάριο, έπειτα από τρεις μήνες ανόδου, κυρίως λόγω κάμψης των επιχειρηματικών προσδοκιών στις Κατασκευές, ενώ η καταναλωτική εμπιστοσύνη και οι προσδοκίες στη Βιομηχανία, το Λιανικό Εμπόριο και τις Υπηρεσίες παρέμειναν αμετάβλητες.

• Οι διεθνείς τιμές ενέργειας κατέγραψαν άνοδο τον Ιανουάριο. Το ευρώ σταθεροποιήθηκε έναντι του δολαρίου τον ίδιο μήνα.

• Το κόστος χρηματοδότησης του ιδιωτικού τομέα κατέγραψε σταθεροποιητικές τάσεις στην Ευρωζώνη τον Δεκέμβριο. Οι αποδόσεις κρατικών ομολόγων κινήθηκαν οριακά ανοδικά στις αρχές του έτους.

• Οι διεθνείς κεφαλαιαγορές εμφανίζουν μικτές τάσεις, με άνοδο τον Ιανουάριο στις ΗΠΑ, σταθεροποίηση στην Ευρωζώνη, πτώση στην Κίνα.

Εγχώριες τάσεις
Για την ελληνική οικονομία, το 2024 αναμένεται ότι θα διατηρηθεί η θετική δυναμική, με επιπλέον ώθηση από τις επενδύσεις (ΙΟΒΕ, Ιανουάριος 2024). Κρίσιμος παράγοντας είναι η συστηματική ανάκτηση της εμπιστοσύνης της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας, όπως αυτή αποτυπώνεται από αναβαθμίσεις στην αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας, αλλά και την μείωση της διαφοράς στο κόστος δανεισμού του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα από την υπόλοιπη Ευρώπη, σύμφωνα με το Economic Review της Attica Bank.

Ο πληθωρισμός αποκλιμακώθηκε σε 3,5% το 2023 από 9,6% το 2022, ωστόσο παραμένει υψηλός σε επιμέρους κατηγορίες, όπως τα τρόφιμα. Καθώς το διεθνές περιβάλλον παρουσιάζει εντεινόμενες προκλήσεις, αλλά και ο δημοσιονομικός χώρος είναι περιορισμένος, πολιτική προτεραιότητα αποτελεί η προώθηση μεταρρυθμίσεων με στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας, προκειμένου να επιτευχθούν διατηρήσιμοι ρυθμοί εγχώριας ανάπτυξης μακροπρόθεσμα.

Βραχυπρόθεσμα, ξεχωρίζουν οι παρακάτω θετικές εξελίξεις εγχωρίως:

• Σε κλαδικό επίπεδο, η κατασκευαστική δραστηριότητα συνέχισε την έντονη ανάκαμψη στο τέταρτο τρίμηνο του 2023.

• Η αγορά εργασίας εμφάνισε περαιτέρω πρόοδο τον Δεκέμβριο, αν και με σαφώς βραδύτερο ρυθμό.

• Η δημοσιονομική πορεία στο 11-μηνο του 2023 καταγράφεται εντός των στόχων.

 

Ακολουθήστε το The Indicator στο Google news

Σχετικά Νέα