Ανοιχτή σε συνεργασία με τις ελληνικές αρχές η EuroAsia Interconnector

«Η EuroAsia Interconnector ως φορέας υλοποίησης Υλοποίησης της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ισραήλ-Κύπρου-Κρήτης-Αττικής εκπληρώνει όλες τις συμβατικές και κανονιστικές της υποχρεώσεις που της έχουν ανατεθεί, αναλαμβάνοντας την πλήρη χρηματοδότηση του έργου.

Προς διασφάλιση της χρηματοδότησης του έργου ο Φορέας υλοποίησης, πέραν της δικής του οικονομικής συνεισφοράς, έχει ήδη εξασφαλίσει την συμμετοχή κορυφαίων χρηματοδοτικών οργανισμών και από κοινού αναλαμβάνουν την πλήρη χρηματοδότηση του έργου με ίδια και δανειακά κεφάλαια».

Αυτό αναφέρει, μεταξύ άλλων, η EuroAsia σε σημερινή ανακοίνωση, με την οποία χαρακτηρίζει ως «εντελώς ανυπόστατο» τον ισχυρισμό ότι δεν μπορεί να καταβάλει το ποσό που αντιστοιχεί στην συμμετοχή του κατά 39% στην εταιρεία ειδικού σκοπού που έχει συσταθεί από τον ΑΔΜΗΕ για την υλοποίηση του τμήματος της διασύνδεσης Κρήτη – Αττική.

Η εταιρία, όπως μεταδίδει το ΑΜΠΕ,  κάνει λόγο εξάλλου για μονομερείς αποφάσεις της ΡΑΕ σχετικά με την ανάθεση της διασύνδεσης Κρήτης-Αττικής ενώ επαναλαμβάνει, τέλος, «την ειλικρινή επιθυμία συνεργασίας με τις Ελληνικές αρχές, όπως αυτή εκφράστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις Κυπριακές Αρχές σε κοινό ανακοινωθέν μετά από συνάντηση που καλέστηκε με πρωτοβουλία της αρμόδιας Διεύθυνσης της ΕΕ στη Λευκωσία στις 27 Φεβρουαρίου 2019».

Σχετικά Νέα