Aegean: Δεν θα δώσει μέρισμα για τη χρήση του 2019

Την Τρίτη 21 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως η τακτική γενική συνέλευση της Aegean. Δεν θα δοθεί μέρισμα στους μετόχους.

Ειδικότερα, καλούνται οι Μέτοχοι της ανώνυμης αεροπορικής εταιρείας «ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.» σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 21η Ιουλίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 π.μ., που θα διεξαχθεί ως προς όλους τους μετόχους αποκλειστικά με ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους, λόγω της επείγουσας ανάγκης και στο πλαίσιο των μέτρων πρόληψης για την αποφυγή διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, και συγκεκριμένα είτε με τηλεδιάσκεψη σε πραγματικό χρόνο, είτε μέσω επιστολικής ψήφου πριν τη διεξαγωγή της γενικής συνέλευσης.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας για όλα ή για ορισμένα από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, καλούνται οι Μέτοχοι σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, που ομοίως θα διεξαχθεί αποκλειστικά με ηλεκτρονικά μέσα κατά τα ανωτέρω την 28η Ιουλίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 π.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης χωρίς δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης.

Αναλυτικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων και Ενοποιημένων Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2019, που συντάχθηκαν με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, μετά της Ετήσιας Έκθεσης Διαχείρισης του Δ.Σ. και της Έκθεσης Ελέγχου των ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, καθώς και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης, σύμφωνα με το Ν. 4548/2018.

2. Έγκριση διάθεσης κερδών της εταιρικής χρήσης 01.01.2019 – 31.12.2019. Μη διανομή μερίσματος προς μετόχους.

3. Έγκριση κατ’ άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την χρήση 01.01.2019 – 31.12.2019 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 01.01.2019 – 31.12.2019, σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 περ. (γ) του Ν. 4548/2018.

4. Διορισμός Ορκωτών Ελεγκτών (τακτικού και αναπληρωματικού) για τη χρήση 01.01.2020 – 31.12.2020 και έγκριση της αμοιβής τους.

5. Έγκριση καταβολής αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2019 βάσει του άρθρου 109 του Ν. 4548/2018.

6. Έγκριση αμοιβών των μελών της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2020.

7. Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2019 – 31.12.2019 σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του ν. 4548/2018.

8. Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.

Σχετικά Νέα