ΑΑΔΕ: Αλλαγές στους κανόνες για τη φορολογική ενημερότητα

Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας για μεταβίβαση ακινήτου θα μπορούν να λάβουν όσοι έχουν συνολικές βεβαιωμένες, μη ληξιπρόθεσμες οφειλές έως και 5.000 ευρώ, με την προϋπόθεση ότι δεν εκκρεμεί εντολή ελέγχου.

Σύμφωνα με σχετική απόφαση της ΑΑΔΕ που προωθείται για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεων, το νέο πλαίσιο θα τεθεί σε ισχύ από την 1η Σεπτεμβρίου.

Οι νέες ρυθμίσεις πάντως παραμένουν περιοριστικές για όσους έχουν χρέη προς την Εφορία, καθώς δυνατότητα έκδοσης ενημερότητας θα έχουν επίσης μόνο όσοι έχουν βεβαιωμένες ληξιπρόθεσμες οφειλές που δεν ξεπερνούν τα τριάντα ευρώ

Σχετικά Νέα