Υπουργείο Παιδείας: Οδηγίες για την υποβολή του μηχανογραφικού

Όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Παιδείας, οι υποψήφιοι των Πανελληνίων πρέπει να απευθυνθούν στο λύκειό τους για να αποκτήσουν προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password), ώστε να υποβάλουν το μηχανογραφικό τους δελτίο. Η προθεσμία είναι μέχρι τη Δευτέρα 15 Ιουλίου.

Με αυτόν τον προσωπικό κωδικό θα μπορούν να επισκεφθούν την ηλεκτρονική διεύθυνση http://exams.it.minedu.gov.gr, να μελετούν το μηχανογραφικό δελτίο και σε πρώτο στάδιο να προχωρούν σε κάποιες προσωρινές προτιμήσεις(προσωρινή αποθήκευση).

Η διαδικασία για να υποβάλετε το μηχανογραφικό δελτίο

 

Με τον προσωπικό κωδικό ασφαλείας και τον οκταψήφιο κωδικό εξετάσεων, οι υποψήφιοι που επισκέπτονται την ηλεκτρονική διεύθυνση μπορούν να βρουν τον αριθµό εισακτέων, βάσεις παλαιότερων ετών, το έντυπο μηχανογραφικό µε τις οδηγίες του και φυσικά το αντίστοιχο ηλεκτρονικό.

Με την είσοδο στο ηλεκτρονικό μηχανογραφικό δελτίο βλέπουν προσυµπληρωµένα τα στοιχεία τους και στη συνέχεια τα τµήµατα, ταξινοµηµένα ανά πεδίο. Αφού κάνουν µια πρώτη επιλογή µε κάποιες προτιµήσεις, αρχικά πρέπει να επιλέξουν «Προσωρινή αποθήκευση».

Αυτήν τη διαδικασία της προσωρινής αποθήκευσης µπορούν να κάνουν όσες φορές θέλουν, µέχρι να νιώσουν έτοιµοι. Στην τελική τους επίσκεψη θα περάσουν πάλι όλα τα πρώτα βήµατα. Αν θέλουν, θα αλλάξουν πάλι κάποιες προτιµήσεις τους, ενώ θα φτάσουν στο τελικό βήµα της οριστικοποίησης µετά την ανακοίνωση των βαθµών.

Το τελικό στάδιο για την υποβολή του μηχανογραφικού

Μετά την ανακοίνωση των βαθμών των Γενικών Λυκείων και των Επαγγελματικών Λυκείων, και σε ημερομηνία που θα γνωστοποιηθεί, όλοι οι υποψήφιοι, στην ίδια ηλεκτρονική διεύθυνση, θα πρέπει να κλειδώσουν το τελικό τους μηχανογραφικό (επιλέγοντας ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ) έως και τη Δευτέρα 15 Ιουλίου.

Η προθεσμία είναι αποκλειστική και μετά την παρέλευσή της κανένας υποψήφιος δεν θα μπορεί να οριστικοποιήσει το μηχανογραφικό δελτίο.

Η οριστική κατάθεση του µηχανογραφικού δεν µπορεί να γίνει εάν ο µαθητής δεν πάρει πρώτα τους βαθµούς για όλα τα µαθήµατα, των ειδικών συµπεριλαµβανοµένων. Μπορεί, όµως, να µελετά το δελτίο και κυρίως να αναζητήσει επιπλέον ενηµέρωση για τις σχολές που τον ενδιαφέρουν.

Αν κάποιος υποψήφιος οριστικοποιήσει το µηχανογραφικό του πριν από την τελική ηµεροµηνία, µετανιώσει και θελήσει να το τροποποιήσει, θα µπορεί να απευθυνθεί στο λύκειό του για να ακυρωθεί το ήδη οριστικοποιηµένο και να υποβάλει εκ νέου.

Από τα µέχρι στιγµής -περιορισµένα- στοιχεία που υπάρχουν από τα βαθµολογικά κέντρα, προκύπτουν τα εξής για τις βάσεις:

1ο Επιστηµονικό Πεδίο (Ανθρωπιστικών Σπουδών): Οι επιδόσεις των υποψηφίων στα βασικά µαθήµατα του Πεδίου δεν φαίνεται να έχουν σηµαντικές διακυµάνσεις σε σύγκριση µε πέρυσι. Ταυτόχρονα, δεν αυξήθηκε ιδιαίτερα ούτε και ο αριθµός των εισακτέων. Συνεπώς δεν φαίνεται πτωτική πορεία των βάσεων και πολύ περισσότερο στις υψηλόβαθµες Νοµικές και άλλες σχολές του Πεδίου.

2ο Επιστηµονικό Πεδίο (Θετικών Επιστηµών): Σε Μαθηµατικά, και κυρίως σε Φυσική και Χηµεία, οι επιδόσεις αναµένονται χαµηλές και οι βάσεις πιθανότατα θα έχουν πτωτική πορεία. Οσον αφορά στις Πολυτεχνικές σχολές αλλά και στα τµήµατα Φυσικής, Χηµείας, Μαθηµατικών, φαίνεται ότι θα υπάρχει πτώση των βάσεων, ακόµη κι αν είναι µικρή.

3ο Επιστηµονικό Πεδίο (Επιστηµών Υγείας και Ζωής): Με τα στοιχεία που υπάρχουν µέχρι τώρα φαίνεται µια µικρή πτώση των βάσεων (στις υψηλόβαθµες σχολές θα είναι οριακή). Ωστόσο, επειδή το σηµαντικότερο µάθηµα (µε τον υψηλότερο συντελεστή βαρύτητας), δηλαδή η Βιολογία, εξετάστηκε χθες, δεν υπάρχει εικόνα για τη βαθµολόγησή του.

4ο Επιστηµονικό Πεδίο (Σπουδών Οικονοµίας και Πληροφορικής): Και σε αυτό το Πεδίο φαίνεται ότι θα υπάρχει πτώση των βάσεων, µε περισσότερο ευνοηµένους όσους στοχεύουν στις Οικονοµικές Επιστήµες.

Η πτώση των βάσεων δεν είναι όµως ορατή για τις Στρατιωτικές, Πυροσβεστικές, Λιµενικές ή Παιδαγωγικές Σχολές.

Σχετικά Νέα