Υποχρεωτικός ο προειδοποιητικός ήχος για τα ηλεκτρικά οχήματα

Από την 1η Ιουλίου 2019, είναι ήδη υποχρεωτική η εγκατάσταση προειδοποιητικής γεννήτριας ήχου σε ηλεκτρικά αυτοκίνητα και αυτό οφείλεται σε μια νέα οδηγία της ΕΕ.

Αυτό ορίζει ότι αρχικά στα υβριδικά, ηλεκτρικά και οχήματα με κυψέλες καυσίμου (φορτηγά και λεωφορεία) πρέπει να εγκατασταθεί το Σύστημα Ακουστικής Προειδοποίησης (AVAS) για την προστασία των άλλων χρηστών του οδικού δικτύου. Στην ΕΕ η ακουστική προειδοποίηση είναι υποχρεωτική μέχρι τις ταχύτητες των 20 χ.α.ω. Η οδηγία διατυπώνει τις παραμέτρους για τον τρόπο με τον οποίο μια προειδοποίηση AVAS μπορεί και μπορεί να μην ακούγεται με μεγάλη λεπτομέρεια. Αυτό ισχύει για παράδειγμα στην ελάχιστη και μέγιστη ένταση ήχου και σε ορισμένα ηχητικά στοιχεία.

Υπόκεινται σε αυτούς και σε πολλούς άλλους κανονισμούς, ότι οι εμπειρογνώμονες της ηχητικής μονάδας δοκιμών στο Τεχνολογικό Κέντρο της Mercedes-Benz (MTC) στο Σιντελφίνγκεν εργάζονται για να δώσουν «φωνή» στις ηλεκτροκίνητες Mercedes. Τα ειδικά μικρόφωνα στις εξωτερικές εγκαταστάσεις δοκιμών ήχου χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη ενός ατομικά διαμορφωμένου ηλεκτρονικού ήχου για κάθε ηλεκτρικό μοντέλο. Οι προσομοιώσεις, οι μετρήσεις, οι αξιολογήσεις και οι λεπτομερείς βελτιώσεις συνεχίζονται μέχρι το αποτέλεσμα να είναι τέλειο. Κατά τη διάρκεια των δοκιμών που ακολουθούν, υπάρχει ένας ιδιαίτερα ευαίσθητος επιβάτης επί του σκάφους – ο τεχνητός εγκέφαλος. Αυτός καταγράφει και τους παραμικρούς θορύβους και πλησιάζει πολύ κοντά στην ανθρώπινη ακοή.

Η ένταση του ήχου για τη Mercedes-Benz AVAS διαφέρει ελάχιστα για την ΕΕ, την Ιαπωνία και την Κίνα. Υπάρχουν άλλες απαιτήσεις για τις ΗΠΑ, για παράδειγμα όσον αφορά στον όγκο ήχου. Επιπλέον, το ακίνητο όχημα πρέπει να παράγει ήδη ήχο όταν είναι επιλεγμένη μια σχέση, αυξάνοντας τη χρησιμοποίησή του έως τα 30 χ.α.ω. Η απενεργοποίηση του AVAS από τον πελάτη απαγορεύεται σχεδόν σε όλες τις χώρες.

Πηγή: Mercedes-Benz/Documentonews.gr

Σχετικά Νέα