Υποχώρησε στο 17,6% η ανεργία τον Απρίλιο

H Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοίνωε τον εποχικά προσαρμοσμένο δείκτη ανεργίας για τον Απρίλιο 2019.

το εποχικά διορθωμένο ποσοστό ανεργίας τον Απρίλιο του 2019 ανήλθε σε 17,6% έναντι 19,8% τον Απρίλιο του 2018 και 18,2% τον Μάρτιο του 2019. Στο σύνολο των απασχολούμενων, κατά τον Απρίλιο του 2019, εκτιμάται ότι ανήλθε σε 3.891.618 άτομα. Οι άνεργοι ανήλθαν σε 833.858 άτομα και ο οικονομικά μη ενεργός πληθυσμός ανήλθε σε 3.215.369 άτομα.

  • Οι απασχολούμενοι αυξήθηκαν κατά 74.993 άτομα σε σχέση με τον Απρίλιο του 2018 (αύξηση 2%) και κατά 26.926 άτομα σε σχέση με τον Μάρτιο του 2019 (αύξηση 0,7%).
  • Οι άνεργοι μιεώθηκαν κατά 107.290 άτομα σε σχέση με τον Απρίλιο του 2018 (μείωση 11,4%) και κατά 26.925 άτομα ςε ςχζςθ με τον Μάρτιο του 2019 (μείωςθ 3,1%).
  • Οι οικονομικά μη ενεργοί, τα άτομα που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία,μειώθηκαν κατά 10.218 άτομα σε σχέση με τον Απρίλιο του 2018 (μείωση 0,3%) και μειώθηκαν κατά 3.606 άτομα σε σχέση με το Μάρτιο του 2019 (μείωση 0,1%).

Σχετικά Νέα