Υπό του 15% το ποσοστό της Ireon Investments στην Optima

Σε ποσοστό χαμηλότερο του 15% διαμορφώνεται η συμμετοχή της Ireon Investments στην Optima Bank, έπειτα από την ολοκλήρωση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της τελευταίας.

Όπως επισημαίνει η Motor Oil σε σχετική ανακοίνωσή της, η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Optima Bank ολοκληρώθηκε με επιτυχία, με το νέο έτος να βρίσκει την τράπεζα με ενισχυμένα ίδια κεφάλαια κατά 80.139.546 ευρώ.

Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θεωρείται άκρως επιτυχημένη τόσο για την τράπεζα όσο και από όλη τη χρηματοπιστωτική αγορά, καθώς το μεγάλο ποσό που συγκεντρώθηκε, λαμβάνοντας υπόψιν και την αρνητική συγκυρία της πανδημίας, αποτελεί έμπρακτη αναγνώριση της δυναμικής πορείας που χαράσσει η Optima bank.

Πιο αναλυτικά, η ανακοίνωση της Motor Oil έχει ως εξής:

Η ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (Ελλάς) Διυλιστήρια Κορίνθου Α.Ε. (η Εταιρεία) ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι πιστοποιήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζα Optima Bank AE η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών ύψους 80.139.546 ευρώ με την έκδοση 3.762.420 νέων μετοχών σύμφωνα με τους όρους της απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Τράπεζας της 25ης Νοεμβρίου 2020.

Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας πραγματοποιήθηκε χωρίς τη συμμετοχή της θυγατρικής της Εταιρείας με την επωνυμία Ireon Investments LTD. Κατόπιν των παραπάνω, η συμμετοχή της Ireon Investments LTD στην Τράπεζα Optima Bank ΑΕ διαμορφώνεται σε ποσοστό χαμηλότερο του 15%.

 

Σχετικά Νέα