Υπερταμείο και ΕΑΔ ενώνουν δυνάμεις κατά της διαφθοράς

Μνημόνιο συνεργασίας κατά της διαφθοράς υπέγραψαν το Υπερταμείο και η Εθνική Αρχή Διαφάνειας θέτοντας τις βάσεις για μια πολυεπίπεδη συνεργασία, βασικός σκοπός της οποίας, είναι η ανταλλαγή βέλτιστων προτάσεων, πρακτικών και τεχνογνωσίας στους τομείς της επιχειρηματικής ηθικής, της ακεραιότητας και του εσωτερικού ελέγχου.

Η συνεργασία Υπερταμείου και ΕΑΔ θα εστιάσει στην ανάπτυξη νέων πολιτικών, στην αξιολόγηση και εφαρμογή υφιστάμενων πρακτικών και εργαλείων που ενισχύουν τη διαφάνεια και τη λογοδοσία, καθώς και στην ανάπτυξη μεθοδολογίας αξιολόγησης κινδύνων διαφθοράς και απάτης, καταρτίζοντας το κατάλληλο σχέδιο για τη διαχείρισης τους. Οι δύο φορείς συμφώνησαν να διοργανώσουν από κοινού, εκπαιδευτικά σεμινάρια για θέματα επιχειρηματικής ηθικής και εσωτερικού ελέγχου. Επίσης, αποφασίστηκε να δοθεί πρόσβαση για τα στελέχη της ΕΑΔ, στην πλατφόρμα ηλεκτρονικής εκπαίδευσης του Υπερταμείου, που παρέχει ολοκληρωμένα προγράμματα για την επιχειρηματική ηθική.

Το Μνημόνιο υπέγραψαν σε ειδική τελετή που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Υπερταμείου, ο διοικητής της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας Άγγελος Μπίνης, ο διευθύνων σύμβουλος του Υπερταμείου Γρηγόρης Δ. Δημητριάδης και ο αναπληρωτής Στέφανος Γιουρέλης, ενώ παραβρέθηκαν ο πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου και μέλος ΔΣ της εταιρείας Σπ. Λορεντζιάδης και η Τζοβάνα Καμπούρη, μέλος ΔΣ και πρόεδρος της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης του Υπερταμείου.

«Σήμερα ενδυναμώνεται η συνεργασία μεταξύ του Υπερταμείου (ΕΕΣΥΠ) και της ΕΑΔ με σκοπό την προώθηση των αρχών της ακεραιότητας, της διαφάνειας και της λογοδοσίας μέσω πέντε θεματικών δράσεων που επικεντρώνονται στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι δημόσιες επιχειρήσεις» δήλωσε ο κ. Μπίνης. Όπως σημείωσε, «η ΕΑΔ υλοποιεί σειρά δράσεων που συμβάλλουν στην πρόληψη, αποτροπή και εντοπισμό φαινομένων διαφθοράς στις δραστηριότητες των δημόσιων και ιδιωτικών φορέων και οργανισμών».

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η νέα στρατηγική του Υπερταμείου προβλέπει την υιοθέτηση σύγχρονων αρχών εταιρικής διακυβέρνησης, κοινών για όλες τις θυγατρικές του, με συντονισμένες παρεμβάσεις και με την υψηλού επιπέδου θεσμική συνεργασία με την αρμόδια Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Ήδη στο Υπερταμείο ολοκληρώνεται ένα σύγχρονο σύστημα εσωτερικού ελέγχου, διαχείρισης αναφορών και καταγγελιών σε όλες τις θυγατρικές (whistleblowing), που θα μπορεί να αξιοποιηθεί και από την ΕΑΔ.

Ακολουθήστε το The Indicator στο Google news

Σχετικά Νέα